„Po vyřízení stavebního povolení a zajištění financování požádalo vedení města před vyhlášením veřejné zakázky o přezkoumání navrženého materiálu z hlediska životnosti a cenové relace. Proto byl osloven soudní znalec v oboru stavebnictví ke zpracování supervize, který konstatoval, že navržený materiál je v pořádku, avšak vzhledem k momentálnímu tržnímu stavu by musel být dovážen z okolních zemí se značně dlouhou dodací lhůtou,“ vysvětlila mluvčí města Marcela Hladká.

Povolení k demolici lávky bylo vydáno v září 2019, na jaře 2020 pak byla připravena k vyhlášení veřejná zakázka na výběr zhotovitele. Jenže vyvstal již zmíněný problém.

Po několika jednáních došlo k přepracování návrhu materiálu a položkového rozpočtu.

„Momentálně se připravuje vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby s předpokladem provedení bouracích prací do konce letošního roku a s dokončením vlastní rekonstrukce počátkem roku 2021,“ dodala mluvčí města. 

Takto v roce 2012 v Českém Těšíně oslavili 100 let existence Parku Adama Sikory: