Rybník mezi ulicemi Karvinská a U Skleníků je bez vody. Rybáři, kteří si ho pronajali, z něj vypustili vodu a připravují jeho čištění od bahna. Lidem z okolí ale jejich počínání přišlo podezřelé.

„Po dlouhých letech, kdy jsme se o tento rybník starali sami, si ho někdo pronajal a pravděpodobně pro svůj vlastní prospěch ho teď v době sucha vypustil. Určitě se to dalo načasovat třeba na podzim. Nejde jenom o ryby. Tady žijí obojživelníci, plazi a další zvířata,“ řekli muži, kteří na místo přivolali i policii a ekology.

Podle těch by se čistění a rekonstrukce rybníka měly provádět na základě povolení, ve kterém jsou stanoveny schválené postupy a zejména ochrana živočichů žijících přímo v rybníku a v jeho okolí.

„Upozornili mne občané s tím, že tady dochází k vypouštění rybníka a k výlovu. To se mi zdálo podezřelé už jen kvůli tomu, jaké máme právě období. Rybáři mi pak na místě řekli, že to dělají za účelem čištění. I když se snaží vylovit ryby a převážet je jinam, tak je tady nějaký ekosystém, který je na tuto vodní plochu navázaný. Jde o živočichy, kteří bez vody nedokáží přežít. Pokud dojde k vypuštění a vyschnutí rybníka, dojde k jejich újmě, která se bude jen těžko vracet do původního stavu. Podali jsme podat k řešení na Českou inspekci životního prostředí a požádali jsme policii, aby udělala nějaké opatření, aby tato činnost byla přerušena. Policie ale konat odmítla a rybník se vypouští dále,“ řekl Deníku na místě nezávislý konzultant v oblasti ekologie Jan Nezhyba.

Rybáři samotní tvrdí, že vše provádějí v souladu se zákonem a předpisy: „Ryby lovíme a převážíme je do jiného rybníka. Není pravdou, že bychom místní faunu připravili o vodu. Hned vedle teče potok a je tady i druhá vodní plocha. Tento rybník budeme zbavovat nánosů bahna a do budoucna tady chceme mít udržovaný rybník, který bude sloužit i veřejnosti.“