Podle krajského úřadu byla informována policie, správa hukvaldské obory i vedení obce Hukvaldy. Tamní obecní úřad o výskytu šelmy informoval i na svém facebookovém profilu. „Upozorňujeme občany, že na území pod Palkovickými hůrkami se pohybovala čipovaná medvědice. Prosíme tedy o zvýšenou opatrnost a zabezpečení majetku, případně vašich hospodářských zvířat a včelstev. Prosíme také o shovívavost vůči zvířeti,“ uvedla obec.

Medvědice se dlouhodobě pohybovala v oblasti Lysé hory, tedy na území CHKO Beskydy. V případě nutnosti zásahu povoluje výjimku na odchyt, rušení či usmrcení medvěda Správa CHKO, pokud se zvíře pohybuje na jejím území. V ostatních případech rozhoduje krajský úřad.

Lidé by měli v případě, že medvěda zahlédnou, informovat policii, krajský úřad nebo Správu CHKO Beskydy na čísle 571 654 293. Telematický obojek, který medvědice dostala, zaznamenává data o pozici jen každé dvě hodiny.

Medvěd dostal telemetrický obojek.

Lákadlem pro šelmu můžou být zvířata chovaná v hukvaldské oboře jako například muflon obecný, daněk skvrnitý a prase divoké.

„Určitě není potřeba vyvolávat paniku, rozhodně je ale na místě jistá opatrnost. Šelma se totiž pohybuje poblíž místa, které přitahuje výletníky. Pokud lidé vědí, že setkání s touto šelmou někde hrozí, musí být obezřetní. Jsme v úzkém kontaktu s expertem z Mendelovy univerzity, se kterým spolupracuje i Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Je to odborník na medvědovité šelmy, který všechny dostupné informace i výstupy z monitorovacího obojku vyhodnocuje a v případě potřeby je schopen zasáhnout,“ vysvětlil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal, že s CHKO komunikuje i kraj.

OBORA HUKVALDY:

Medvěd, který se v Beskydech a nyní i v okolí Hukvald pohybuje, je přísně chráněný. „Pohybuje se v porostech mimo otevřenou krajinu, a to hlavně v nočních hodinách. Během dne s největší pravděpodobností spí,“ uvedla mluvčí kraje Nikola Birklenová s tím, že přesto je nutné, aby se turisté pohybovali po značených turistických trasách a byli informováni, jak se při setkání s šelmou zachovat.

„Nejdůležitější je zachovat klid. Vyhnout se přímému pohledu do očí, zůstat stát a nechat medvěda odejít. Rozhodně není vhodné utíkat,“ doporučil vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Jan Filgas. Dodal, že chovatelům doporučuje zabezpečit hospodářská zvířata.