Městský pozemek o výměře 254 metrů čtverečních bude sloužit pro vý- stavbu budovy, ve které by do roka mohlo zahájit provoz oddělení magnetické rezonance. O daru rozhodli zastupitelé, kterým vysvětlil problematiku ředitel krnovské a opavské nemocnice Ladislav Václavec.

„Máme hotovou studii i s rozpočtem a už probíhá výběr projektanta. Předpokládáme zahájení stavebních prací v druhé polovině roku, aby v průběhu prosince došlo k montáži přístroje. Simultánně pojede výběrové řízení na dodávku přístroje, protože u magnetické rezonance je čekací doba od podpisu smlouvy minimálně 240 dnů. Zahájit provoz chceme v lednu roku 2019,“ informoval Ladislav Václavec zastupitelstvo s tím, že už také chystá tým zdravotníků, který s tímto přístojem bude pracovat.

„Přichází sem zkušená lékařka z Opavy,“ doplnil Václavec a připomenul, že nedávno nemocnice dokončila výstavbu parkoviště a kromě magnetické rezonance hodlá letos vybudovat také novou lékárnu.

O získání magnetické rezonance krnovská nemocnice usilovala už před rokem. Kvůli zamítnutí její žádosti přístrojovou komisí při ministerstvu zdravotnictví se odvolávala až k ministrovi. Stavba objektu magnetické rezonance, včetně pořízení přístroje, vyjde na čtyřicet milionů korun.

DALŠÍ POZEMEK MĚSTO DARUJE PRO LÉKÁRNU

V krátké době je to již druhý pozemek, který město Moravskoslezskému kraji, jako zřizovateli Sdruženého zdravotnického zařízení (SZZ) Krnov, darovalo. Vloni to byla část pozemku o výměře tisíc metrů čtverečních, na které kraj postaví budovu, v níž bude lékárna, onkologické centrum a centrum léčby bolesti.

Stavební činnost v nemocnici probíhala i vloni. Kraj v areálu vybudoval parkoviště se šestapadesáti parkovacími místy, která jsou primárně určena zaměstnancům, ale využívat je mohou také pacienti.

Krnovská nemocnice poskytuje diagnostickou a léčebnou péči ve stotisícovém bruntálském regionu. Péče je zajišťována na 312 akutních lůžkách a 220 lůžkách následné péče.

Ambulantní specializovaná péče je zabezpečena ve 26 ordinacích. Nemocnice jako jediná v bruntálském regionu provozuje službu první pomoci. Některá oddělení, jako urologické, ortopedické, neurologické, dětské, porodnice, plicní oddělení, patologie, ARO a rehabilitační oddělení a lůžka následné péče, jsou jedinými pracovišti tohoto typu na Bruntálsku.