Dřívější majitel se už také neobjevuje na označení provozovny na vstupních dveřích. To jsou zatím jediné viditelné změny, k nimž došlo po 22. říjnu, kdy se město Krnov oficiálně stalo novým majitelem objektu. Změn, které jsou pro zákazníka nebo kolemjdoucího neviditelné, je však mnohem víc.

„Při převzetí obchodního domu jsme museli řešit ostrahu objektu, úklid společných prostor, otevírání a uzamykání budovy, museli jsme mít v pořádku revizní zprávy od všech zařízení, jako jsou automatické dveře, vnitřní rozhlas, výtah, vzduchotechnika nebo elektronická zabezpečovací signalizace. Také bylo třeba uzavřít nové smlouvy s dodavateli služeb, ať už elektřiny, vody, tepla nebo telefonní linky,“ uvedla vedoucí odboru správy majetku města Lenka Andršová.

Dalším důležitým krokem bylo uzavření dohody se stávajícími nájemci o nájmu a také zálohách na poskytované služby. „Protože budeme volné plochy pronajímat, museli jsme stanovit výši nájmu pro nové nájemce. Při určení sazby za metr čtvereční a rok jsme nemohli vycházet z platného opatření obce pro pronajímání prostor sloužících k podnikání a jiných prostor ve vlastnictví města, protože to nezohledňuje prodejní plochu, kde prodejci využívají společná zařízení, o jejichž provoz se stará město, jako pronajímatel,“ dodala Andršová.

„Sazby jsou proto vyšší,“ upřesnila vedoucí. Zatímco jinde v centru města platí banky, směnárny a pojišťovny v městských prostorách roční nájem 1000 korun a obchody 600 korun za metr čtvereční, v obchodním domě to bude 1500 a 1000 korun. „Tyto sazby ale platí jen pro obchodní dům, nikde jinde je uplatňovat nebudeme,“ dodává Lenka Andršová.

V obchodním domě je možné uskutečnit i krátkodobý pronájem, například při prodeji sezonního zboží. „Pokud by měl někdo zájem o pronájem plochy na dobu do dvou měsíců, můžeme mu ji pronajmout ihned, není k tomu nutný souhlas rady města. To stejné platí pro pořadatele jednorázových akcí,“ říká Lenka Andršová a doplňuje, že v administrativní budově jsou k pronájmu za běžnou cenu kanceláře.

O provoz objektu se v současné době starají dva bývalí zaměstnanci Prioru. Od února 2020 jejich povinnosti přejdou na pracovníky městského úřadu.

Záměrem města je objekt v příštích letech přebudovat tak, aby se v něm našlo dost místa nejen pro prodejny, ale hlavně pro městskou knihovnu a další byty.