Pečovat o děti s poruchou autistického spektra je často velmi náročné. Vyžadují totiž téměř neustálý dohled rodičů, kterým nezbývá moc času na další aktivity. „V Moravskoslezském kraji a celkově v České republice chybí odlehčovací služby pro osoby s autismem, které by jejich rodičům umožnily odpočinek,“ řekl ředitel neziskové organizace Mikasa Michal Panáček.

Pomoct má projekt Homesharing, neboli sdílená péče o děti. V Moravskoslezském kraji funguje už od loňského roku. Stále ale není zapojen dostatek dobrovolníků, přezdívaných jako hostitelé. Ti pravidelně na určitou dobu přebírají péči o autistické děti a pomáhají tak jejich rodinám. Můžou s nimi vyrazit například na procházku, na hřiště nebo do zoologické zahrady.

„Rodiče a další pečující osoby díky tomu získávají čas pro sebe, možnost zajistit si své potřeby, vyřešit nákup, věnovat se partnerskému vztahu, dalšímu dítěti nebo dalším věcem, na které kvůli péči o dítě s autismem není čas,“ uvedl Panáček. Ze začátku hostitelé hlídají jen pár hodin týdně, později třeba celý víkend. K dispozici mají také odborníky z centra Mikasa, se kterými mohou konzultovat případné nejasnosti nebo problémy.

Zapojit se rozhodl například David Rychecký s manželkou. Společně prošli speciálním školením a mají za sebou už první dvě setkání s chlapcem, kterého budou hlídat. „Chtěli jsme vyzkoušet něco nového a hledali způsob, jak pomáhat ostatním lidem. Zaujala nás reklama z Mikasy, tak jsme se rozhodli tam zajít a zjistit, o co přesně jde. Účastnili jsme se kurzů a přišli na to, že to chceme dělat,“ popsal.

Děti s autismem se díky projektu stávají méně závislé na svých rodičích, což podporuje jejich zdravý vývoj. Zlepšuje se jejich samostatnost a tolerance vůči změnám. Neznámé prostředí se pro ně postupně stává bezpečným a předvídatelným, stejně tak jako noví lidé.

Homesharing je ale přínosem také pro zapojené dobrovolníky. Svůj volný čas mohou trávit smysluplně a s vědomím, že někomu opravdu pomáhají. Získávají nové zážitky, zkušenosti a jiný pohled na svět. Hlídáním se rozvíjí jejich trpělivost a schopnost empatie.

Zájemci, kteří by se chtěli stát hostiteli, se mohou zaregistrovat na internetových stránkách organizace Mikasa. „Máte-li volný čas, který byste rádi trávili smysluplně a účelně, vaše děti vás již třeba nepotřebují nebo je už nemáte doma, přihlaste se a podpořte tak rodiny s dětmi s autismem,“ vyzval Panáček.

TÉMATU

Porucha autistického spektra

Porucha autistického spektra je neuro-vývojová porucha, kdy v rámci vývoje dětského mozku dochází ke změnám jeho struktury a změně funkcí. Autismus postihuje především sociální dovednosti, komunikaci, schopnost navazovat, udržovat a rozvíjet sociální vztahy. Ovlivňuje chování v oblasti stereotypního chování. Objevuje se potřeba struktury, jasných a přehledných pravidel. Typické bývají také specifické zájmy.