Vodní dílo Nové Heřminovy tvoří systém poldrů a říčních hrází za 3,6 miliardy korun, který až po několika letech provozu doplní také přehrada s obchvatovou komunikací za tři miliardy.

Obec Nové Heřminovy žádá, aby ministerstvo zemědělství porovnalo účinnost komplexu protipovodňových opatření s přehradou a bez přehrady. Zastupitelé chtějí po státu důkaz, že přehrada je v souboru padesáti protipovodňových staveb nepostradatelný prvek.

Zastupitelstvo Heřminov má dnes vůči státu výhodnou vyjednávací pozici. Dokud neprodá obecní pozemky v zátopovém území, přehrada nemůže dostat stavební povolení.

Pro ministerstvo zemědělství je ale ověřování nezbytnosti přehrady nepřijatelná podmínka. Je pro něj schůdnější obecní pozemky vyvlastnit.

Proto ministerstvo navrhuje, aby způsob vyvlastňování pozemků v Heřminovech byl zakotven přímo v zákoně.

„Navrhujeme doplnit tři konkrétní významné a celospolečensky prospěšné stavby vodní infrastruktury do výčtu staveb, u nichž bude možné v rámci vyvlastňovacího řízení využít institutu mezitímního rozhodnutí,“ zdůvodnilo ministerstvo zemědělství, proč chce do zákona doplnit jména nádrží Nové Heřminovy, Skalička a Vlachovice.

SEČETLI ŠKODY V CELÉM POVODÍ

K Novým Heřminovům ministerstvo zemědělství v návrhu zákona uvedlo: „Převažuje veřejný zájem na ochraně cca 6 000 obyvatel, z nichž se dva tisíce nachází v oblasti vysoké míry rizika při povodních, v kontextu událostí v roce 1997, kdy v povodí řeky Odry zahynulo 20 lidí a byly způsobeny škody ve výši cca 17 miliard Kč. Naléhavost protipovodňové ochrany vyplynula právě z historického kontextu v dané oblasti,“ napsal v komentáři k návrhu zákona Milan Cikánek za ministerstvo zemědělství.

Zatímco pod heřminovskou přehradou je skutečně ohroženo povodní 6000 obyvatel, argument 17 miliard korun stejně jako 20 mrtvých lidí vznikl součtem povodňových událostí 1997 ve všech 200 zasažených obcích a městech v celém Povodí Odry.

Pod Novými Heřminovy způsobila povodeň 1997 jen část těchto škod za 3,5 až 4 miliardy korun. Studie ČVUT Praha vyčíslila potenciální povodňové škody pod Novými Heřminovy na 3,8 až 4,9 miliardy korun za sto let.

„Pro popis historických povodňových škod za povodně v roce 1997 bylo ze strany MZe v komentáři k návrhu zmíněného zákona z důvodů přiměřenosti délky komentáře využito celkových údajů za Povodí Odry,“ uvedl k legislativní argumentaci k návrhu zákona mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.