Na počest obnoveného kříže uspořádali na louce hasičskou slavnost spojenou s bohoslužbou. Setkaly se zde křesťanské a hasičské tradice, ale také místní s turisty s chalupáři, a fanoušci historických motorek s gurmány. Polní bohoslužbu provázely modlitby za ochranu našich hasičů i vůně jehněte na rožni.

Když hasiči ze Spáleného před dvěma lety sundávali 130 let starý kříž, cítili úctu k odkazu svých předchůdců. Na hasičském praporu mají nápis „Sbor dobrovolných hasičů Spálené Kuttelberg založen L. P. 1877“. Nyní pozvali holčovického faráře Pavla Zachrlu, aby jim opravený kříž slavnostně požehnal.

K ČEMU JE KŘÍŽ U SILNICE?

Pro faráře to byla příležitost k setkání se sousedy, kteří běžně do kostela nechodí. Vysvětlil jim, proč se od nepaměti staví kříže právě u silnic.

„Doporučoval bych všem řidičům totéž, co dělám já. Vždycky tady trochu přibrzdím, držím volant levou a pravou rukou udělám kříž. Kříž jako symbol boží ochrany. Není to jen čistě náboženská symbolika, ale může oslovit každého, kdo někam cestuje. Někdy je řidič nervozní, unavený, ospalý nebo řeší nějaké problémy. Může si v takové chvíli stejně jako já na ten kříž v duchu sáhnout a propojit se s vyšší mocí, aby pocítil vnitřní posilu,“ vysvětlil kněz Pavel Zachrla křesťanskou symboliku kříže u silnice a připojil i další významy.

MLUVILI NĚMECKY

Místní, kteří kříž u silnice postavili, mluvili německy. „Chtěl bych vzpomenut na původní obyvatele regionu, kteří se u kříže zastavovali stejně jako dnes my. Pak museli odejít. Někteří při tom zahynuli,“ zmínil Zachrla kříž jako symbol smíření mezi původními a dnešními obyvateli regionu.

Setkání na louce pod křížem bylo spojené také se svátkem Cyrila a Metoděje, kterým vděčíme za překlad bible i za písmo. „Letos na cyrilometodějských slavnostech vzhledem ke koronavorové krizi není moc lidí. Buďme rádi, že my můžeme svátek věrozvěstů slavit setkáním tady na této louce. Jsme tu dnes poprvé, ale myslím, že tato polní mše se může stát počátkem nové tradice,“ uzavřel svůj výklad kněz Pavel Zachrla.