Vítkovice založil v roce 1828 tehdejší olomoucký arcibiskup a pozdější kardinál Rudolf Jan Habsbursko-Lotrinský. Továrna sloužila na zpracování železa z nedalekých hamrů. Později se rozšiřovala už pod vedením finančně silných rodin Rothschildů a Gutmannů. Továrna rozšířila svůj výrobní program a stala se téměř na dvě století i významnou strojírenskou firmou.

„Vážím si toho, že jsem byla na oslavy pozvána. Prohlédli jsme si areál Dolních Vítkovic a podívali se na město z výhledu, pěkně vidět byl i Beskydy,“ řekla ve čtvrtek 6. prosince Deníku arcivévodkyně. Ta se zajímala i o Těšínsko, protože Habsburkové dříve vlastnili Těšínské knížectví.

„Žiji ve Vídni, ráda cestuji, a když se sejdeme jako rodina, určitě se bavíme i o našich předcích. A právě osobnost Rudolfa Jana, který Vítkovice zakládal, vnímáme velmi pozitivně,“ prozradila arcivévodkyně, kterou při návštěvě doprovází její manžel Michael Macek. Arcivévodkyně má jednoho syna, je už v důchodu a hovoří plynně německy, anglicky, španělsky, italsky a nově také řecky.

Na oslavy významného výročí přijel i potomek slavných bankéřů a nositel jejich finančnické tradice Guntard Gutmann a také olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Jedna z nejstarších firem v republice byla založena 9. prosince 1828. Vítkovice pro oslavy, které začaly dnes a budou pokračovat až do neděle 9. prosince, zvolily kombinaci odborné konference s programem pro obchodní partnery a významné hosty, jakými jsou právě potomci a následovníci zakladatelů. Veřejnosti po dlouhých 90 letech ukáží i zakládací listinu arcibiskupa Rudolfa Jana.

„Listina byla naposledy k vidění v roce 100. výročí Vítkovic v roce 1928. Od té doby ležela v olomouckém archivu ve fondu Arcibiskupství Olomouc. Vystavovat už se běžně nedá,“ vysvětlil předseda dozorčí rady Vítkovic Jan Světlík.

Součástí oslav bude v sobotu i v neděli od 15. hodiny i promítání 30minutového dokumentu o Vítkovicích od filmového historika Karla Čáslavského, který budou moci lidé sledovat v kinosále Velkého světa techniky v Dolních Vítkovicích.

Zakládací listina arcibiskupa Rudolfa Jana:

Ulrika Habsbursko-Lotrinská navštívila v prosinci 2018 Ostravu a Dolní oblast Vítkovice. Na snímku zakladajici listina Vítkovice.