Albrechtický místostarosta Martin Špalek (KSČM) přečetl zastupitelům článek z facebooku nazvaný Železná neděle. Napsal ho předseda Tělovýchovné jednoty TJ Město Albrechtice Libor Švec.

„Vedení města Město Albrechtice neposkytlo sportovnímu airsoftovému oddílu jako jedinému z žadatelů žádnou finanční dotaci na činnost. Proto jsme se rozhodli tuto nespravedlnost řešit tak, že 1. dubna 2018 uskutečníme sběr železného odpadu ve Městě Albrechtice za účelem zisku pro činnost airsoftového oddílu,“ napsal Švec jménem TJ Město Albrechtice.

Vyzval občany, aby na apríla před svůj dům vynesli nepotřebný šrot. Ať už šlo o aprílový žert nebo o vážně míněnou iniciativu, zastupitelka Jana Murová (ANO) k tomu napsala: „Některé oddíly dostanou tolik, že se nemusí o nic starat a budou mít na růžích ustláno. Nezávidím jim, ale pak jsou i oddíly, které mnohem více reprezentují město a více pracují s mládeží, ale přesto utřou nos. Je to k pláči,“ napsala zastupitelka Murová k článku Železná neděle.

ÚŘAD HŘIŠTĚ NEDOPORUČIL

Airsoft je sport, při kterém hráči po sobě střílejí lehkými plastovými kuličkami. Společně s žádostí o dotaci dostali albrechtičtí radní stanovisko Policie ČR, že airsoftové zbraně nejsou vyráběné tak, aby způsobily zranění, nicméně stále jsou to funkční zbraně. Proto hra musí probíhat ve vyhrazeném prostoru, kam mají přístup jen hráči s bezpečnostními chrániči.

„Dokud nebude mít oddíl zabezpečené hřiště, rada města airsoft nepodpoří,“ vysvětlil místostarosta Špalek, proč radní zamítli žádost o dotaci 10 tisíc korun. TJ Město Albrechtice chce hřiště vybudovat, a proto požádala o nájem lesíku za areálem Skalky.

Lokalita je ale součástí Územního systému ekologické stability (ÚSES). Odbor životního prostředí Městského úřadu v Krnově vydal stanovisko, že přizpůsobení lokality pro airsoft považuje za rušivé a nevhodné.

PROČ RADA DOTACI ZAMÍTLA

„Dnes airsoftové hřiště v Albrechticích není. Zájemci chodí hrát airsoft za střelnici a za hrobku, ale chybí tam označení prostoru, kde se může střílet. Je tam turistický okruh a jezdí tam cyklisté. Třeba se tam půjdete projít a můžete dostat zásah zbloudilou kuličkou. Někdo vás omylem zasáhne třeba do oka. A co když zraněný bude dítě?“ vysvětlil místostarosta důvod, proč oddíl airsoftu bez regulérního hřiště dotaci nedostal.

Občané byli zaskočeni, že ohrožení zdraví kolemjdoucích rada řeší nepřiznáním dotace. „Pokud víte, že takový sport se tam nesmí provozovat a máte poznatky, jaké nebezpečí tam hrozí, měli byste oddíl vyzvat, ať tam svou činnost ukončí. Nebo ohlásit policii, k čemu tam dochází. Pokud tam hrozí zranění, jednejte prosím,“ vyzval jeden z občanů vedení Města Albrechtice.

JE AIRSOFT BEZPEČNÝ?

Nastal čas rekapitulace, co vedení města o airsoftu ví s jistotou a co jsou domněnky. „Já když tam občas chodím, tak nikdy neběhali a nestříleli po sobě, ale jen čekali v bunkrech. Takže já jsem neviděl, jak ta střelecká činnost vypadá, když hrají naostro. Můžu vycházet jen z obecných informací o airsoftu,“ uvedl místostarosta Špalek.

Podle zastupitele Jiřího Mlčouška zodpovědnost za bezpečnost kolemjdoucích nese konkrétní střelec.

„Než já jako myslivec zmáčknu spoušť, musím přesně vědět, kam střílím. Stejně tak airoftový střelec je zodpovědný před zákonem za své jednání,“ uvedl k tématu zodpovědnost za bezpečnost airsoftu.