Na nádraží Třemešná ve Slezsku v úterý 8. května v 10 hodin začíná velká slavnost.

„Z rukou zástupců Správy železniční dopravní cesty SŽDC bude předán starostům obcí podél osoblažské úzkokolejky symbolický klíč od nádražních budov. Obce při tom budou prezentovat své vize na revitalizaci nádraží,“ uvedl Pavel Schreier ze Slezských zemských drah, které při této příležitosti vypraví první parní vlak nové sezony 2018.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) převede pozemky a nádražní budovy do vlastnictví obecně prospěšné společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha, kterou založily obce Liptaň, Slezské Rudoltice, Bohušov a Osoblaha.

Podle předsedy Klubu přátel osoblažské úzkokolejky Davida Chovančíka s nápadem revitalizace nádraží přišli první nadšenci už v roce 2004.

Na Osoblažské úzkokolejce se nachází kromě nádraží v Třemešné pět dalších nádražních budov.

„Již první nadšenci v roce 2004 si nechali zpracovat studii na revitalizaci nádražních budov a začali jednat s tehdejšími Českými drahami. Následně nádražní budovy v rámci transformace přešly do majetku Správy železniční dopravní cesty SŽDC. Celé roky se řešilo, jak získat budovy. Shromažďovaly se podklady a informace o možnostech jejich převodu,“ připomenul těžké začátky Chovančík.

ŠTEFETU OD FANOUŠKŮ ŽELEZNICE VZALY OBCE

V roce 2014 přešla iniciativa z železničních nadšenců na obce ležící na trati, které se sdružily do obecně prospěšné společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha.

Cílem obcí bylo získat nádražní budovy, které již dlouhodobě nesloužily k provozu vlaků na trati a zabránit jejich chátrání a devastaci.

Výrazným impulsem k této iniciativě obcí bylo částěčné zbourání a částečné zřícení zchátralé nádražní budovy v Horních Povelicích koncem roku 2014.

Obce následně získaly finanční prostředky z nadace ČEZu na zpracování studie proveditelnosti. Ta posuzuje ekonomickou sránku revitalizace nádražních objektů a projektů na jejich obnovu.

Prodej budov v lednu 2018 schválila vláda ČR a v současnosti se dolaďují poslední detaily prodeje a finančního zajištění. “Nádraží chceme rekonstruovat do původní podoby,“ dodal Mojmír Pargač, starosta Slezských Rudoltic.