Hlavním cílem je budoucí areál který bude stát miliardu korun, ale téměř celý jej pokryjí dotace napojit na okolí. Širší centrum města, lokalita dnes spíše zpustlá, se tak smysluplně rozšíří.

Hlavním cílem úvah je nové využití silnice, která vede podél řeky Ostravice v moravské části města a jež je při zvýšené hladině často pod vodou. Ostrava už si u Ateliéru Simona nechala zpracovat architektonickou studii, za niž zaplatí 210 tisíc korun bez DPH.

Silnice pro auta se zúží, doplněna bude cyklostezka a pěší promenáda. „Od navržené úpravy očekáváme zklidnění ruchu dnešní komunikace. V budoucnu by se měla proměnit na pěší promenádu zcela a to ve chvíli, kdy bude dokončen vítězný návrh proměny Černé louky,“ řekla investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

V budoucnu se počítá také s úpravou ulice Na Karolině, jejíž část vedoucí po mostě přes řeku by měla také sloužit pěším a dále propojit okolí řeky na moravské a slezské straně města.

Práce na projektové dokumentaci už začaly. Proměna nábřeží by měla být dokončena ve druhé polovině roku 2021, kdy budou otevřeny také nové fakulty Ostravské univerzity Klastr umění a designu fakulty umění a také zázemí pro sport, zdraví a technologie s nadčasově vypadajícím zázemím.