Účelem je přesunutí této silnice mezi Palkovicemi a Frýdkem-Místkem mimo obytnou zástavbu Místku. Chystaná přeložka bude začínat u nového kruhového objezdu, který vyroste v těsném sousedství chovného rybníka Arnošt. V okružní křižovatce se propojí ulice 17. listopadu, silnice II/473, silnice III/4848, Kvapilova ulice a nepřímo Příborská ulice. Většinová část přeložky se vybuduje v rámci obchvatu, a to po napojení na ulici Na Hrázi. Půjde o úsek dlouhý sedm set metrů, na starosti ho má Ředitelství silnic a dálnic. Moravskoslezský kraj, který spravuje síť silnic druhé a třetí třídy, však plánuje, že by přeložka měla pokračovat až na stávající Palkovickou ulici. „Stavbou dojde ke zklidnění dopravy v okolí dětského domova a středního odborného učiliště,“ píše se v bílé knize Správy silnic Moravskoslezského kraje, která řeší chystané stavby.

Celková délka navržené přeložky silnice, kterou by měl v režii kraj, je zhruba 950 metrů. Náklady se odhadují na bezmála 79 milionů korun bez DPH. Navazující přeložka už má stavební povolení a zpracovanou projektovou dokumentaci.

„Stávající silnice III/4848 (Palkovická ulice) bude výškově upravena, zahloubena až o 70 centimetrů pod dálničním mostem v celkové délce 162 metrů,“ uvedlo ŘSD.

Přeložka silnice III/4848 přitom není vyjma trasy samotného obchvatu jedinou avizovanou silniční stavbou v lokalitě poblíž přehrady Olešná. Vzniknou také dva nové mosty přes obchvat, jejichž vybudování je v režii frýdecko-místeckého magistrátu. Město na podzim podepsalo smlouvu se zhotovitelem, náklady jsou vyčísleny na 75 milionů korun, z toho dotace činí více než 58 milionů. Mosty postaví jiná stavební společnost, než která má na starosti výstavbu obchvatu. Zatímco výstavbu obchvatu řeší jako investor Ředitelství silnic a dálnic, oba mosty stát kvůli šetření v roce 2010 z plánů vyškrtl. Podle magistrátu jsou ale pro město a lokalitu u Olešné důležité, a tak si je vzal na svá bedra.