Dále byly prohloubeny čtyři stávající tůně. Objem zadržené vody se v nich pohybuje od tří tisíc do 50 tisíc litrů, přičemž celkový objem zadržené vody činí  90 tisíc litrů vody.

"V tůních můžeme najít snůšky vajíček našich obojživelníků, nejčastěji skokanů hnědých, ropuch obecných, skokanů zelených i skokanů skřehotavých. Také zde žijí některé druhy čolků. Z bezobratlých jsou nejnápadnější vážky, které zde také snášejí svá vajíčka. Nejčastěji můžeme pozorovat šídlo modré, vážku ploskou, šidélko páskované a mnoho dalších druhů. Prvními obyvateli zde bývají i kachny divoké. Tůňky jsou oblíbeným lovištěm užovek obojkových, ale třeba i ledňáčků říčních. Ti v zoo letos poprvé i zahnízdili," uvedla k tématu Šárka Nováková.

Zdroj: Youtube

Mokřadní živočichové představují jednu z nejohroženějších skupin. „Na rozdíl od volné zemědělské krajiny přežívají v ostravské zoo některé druhy ve slušných počtech. Jsou mezi nimi bezobratlí i obratlovci, zejména plazi a obojživelníci,“ vysvětlil Otakar Závalský, odborný pracovník zoo a koordinátor biodiverzitních opatření.