Obrovský zájem lidí o dotace na ekologické kotle neopadá a v souvislosti s tím se množí také dotazy, jak budou žádosti vyřizovány.

Odpovídá na ně zástupce vedoucího odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu moravskoslezského krajského úřadu Nazim Afana.

Kolik jste stačili vyřídit žádostí za první den?

Během prvního dne příjmu žádostí dorazilo na krajský úřad zhruba pět stovek občanů osobně a 1100 žádostí o dotaci poštou.

Kolik jich už na krajský úřad dorazilo poštou a elektronicky?

K úternímu poledni bylo do systému zaregistrováno 2211 žádostí, které požadují dotaci v celkové výši 290 334 429,20 koruny. Do toho není započítaná pošta, která přišla včera 505 žádostí.

Mají tito zpětnou vazbu, že žádost byla přijata?

Lidé, kteří přinesli svou žádost osobně, dostávají potvrzení včetně pořadového čísla, kdy byli zaregistrováni. Lidé, kteří svou žádost poslali poštou, mohou během týdne zavolat, popřípadě poslat dotaz e-mailem. Bude jim sděleno, že žádost dorazila, a také pořadové číslo.

Jak žádosti vyhodnocujete písemné versus osobní podání? Kdo má přednost?

Přednost nemá žádná forma, obě se registrují zároveň. Rozhodující tedy bude přidělené registrační číslo, které generuje program.

Bude někde zveřejněno, kdo dotace dostal? V souvislosti s dotacemi se proslýchá, že někteří lidé spekulují a z peněz si vymění stávající plynový kotel za novější a starý na pevná paliva si také nechají…

Zveřejnění je stále předmětem diskuse, v této chvíli nemohu potvrdit, že to bude zveřejněno. Pokud by lidé vyměnili plynový kotel místo kotle na tuhá paliva a vzali na to dotaci, dopustili by se podvodu, který by mohl být odhalen při kontrole prováděné pracovníky krajského úřadu.