"Pomoc chovatelka zvolila dobře. Hasiči ihned po příjezdu do Kunčic objevili maru, jak se skrývá v rohu dvou plotů pod vzrostlým šípkovým keřem. Z jedné strany si hasiči „připravili“ prostor prostříháním větví a nachystali se zde s odchytovou sítí, pokud by se nezdařil pokus chytit hlodavce do „podběráku“, se kterým na ní šel další hasič z druhé strany," uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela. 

Podívejte se na video z lovu mary stepní 

Zdroj: Youtube

Odchyt do podběráku se zkušeným hasičům povedl na první pokus. Po opatrném vymotání ze sítě podběráku byla mara zabalena do deky majitelky a ta si tohoto býložravce odnesla zpět do výběhu. 

K TÉMATU

Mara stepní je hlodavec původem z Patagonie, tedy území Jižní Ameriky, kde žije na vyprahlých pastvinách a otevřených polopouštích. Svým vzhledem připomíná spíše zajíce, s hlavou „morčecího“ vzhledu. V případě nebezpečí umí vyvinout rychlost i více než 50 km/h. Mary byly vysazovány i na mnoha místech jižní Evropy a v bývalém SSSR, nějakou dobu volně žily dokonce i u nás, především u Žamberka.