V Hošťálkovicích, stejně jako všude jinde, jsou nyní chodníky a cesty liduprázdné, na rozdíl od bytových částí města zde však lidé pobývají hojně na zahrádkách. 

A s příchodem teplého počasí o to víc. „Kdo nemusí, nikam nechodí. Je také vidět, že s příchodem jara a většího volna lidé uklízejí, dělají pořádek na zahrádkách i doma, a sekundárně vznikají problémy s odpadem,“ popisuje starosta Ostravy-Hošťálkovic Jiří Jureček s tím, že v době uzavření sběrných dvorů neměli lidé odpad kam vyvážet.

Podívejte se na další články
s tématem Ostrava a okolí
ve stavu nouze.

Hošťálkovice, které mají svůj vlastní malý sběrný dvůr, jej proto z tohoto důvodu otevřely a byly tak jakýmsi průkopníkem k opatření města, které ve čtvrtek v omezeném režimu otevřelo i sběrné dvory společnosti OZO Ostrava.

Ostravskými průkopníky byly Hošťálkovice i v dalších ohledech spojených s pandemií. 

„Po nařízení vlády a jsme byli první obvod ve městě, který zavřel mateřské školy. Ihned nám volali starostové z okolí, jak jsme to udělali a co musí zařídit. Město na nás tlačilo, ať je necháme otevřené, ale pár dní poté se uzavřely školky plošně,“ vrací se krátce v čase starosta Jureček a zmiňuje ještě jeden primát – distribuci roušek seniorům (a poté i dalším lidem) ve chvíli, kdy povinné nošení ještě nebylo zavedeno.

„Začali jsme šít v neděli, o pár dní později přišlo plošné nařízení. Bylo to problematické, protože hned v pondělí se vše uzavřelo – i galanterie. Začali jsme tak šít z různých prostěradel a domácích zásob, zkrátka z toho, co kdo měl,“ vysvětluje Jureček, který velmi děkuje sedmičce dobrovolníků, která v Hošťálkovicích roušky šije.

Ušili jich několik stovek. „Nejprve jsme je distribuovali seniorům nad 65 let, pak onkologicky nemocným, handicapovaným a lidem v karanténě a nakonec všem potřebným,“ říká starosta s tím, že po „orouškování“ Hošťálkovic obvod poslal sto roušek do městské nemocnice na Fifejdách a několik desítek je ještě k dispozici na úřadě.

Ulice v Hošťálkovicích jsou dnes prázdné i proto, že pro seniory je zajištěn dovoz nákupů, léků a obědů a nikdo tedy nemusí zbytečně vycházet.