Po zjištění, že jediné napojení povede výhradně z Hlučínské ulice, mají obavy z velkých dopravních komplikací. Již nyní frekventovaná Hlučínská silnice zažívá v době dopravní špičky kalamitní situace.

Co bude příští rok na podzim po otevření obchodního střediska s desítkami obchodů a s parkovištěm pro osm set vozů, si nikdo netroufá odhadnout. Mnohé v této souvislosti napadne, proč nelze outletové centrum připojit i z nedaleké kruhové křižovatky nad dálnicí D1, což by dopady mohlo zmírnit.

Varianta dálničního připojení byla přitom vyobrazena i ve vizualizaci, na kterou odkazovala nedávná tisková zpráva informující o vydání stavebního povolení. Až na dotaz Deníku mediální zástupce developerské společnosti TK Development, která stavbu připravuje, uvedl, že vizualizace je pouze ilustrativní obrázek.

Z DÁLNICE

Podle zjištění Deníku investor dlouhou dobu usiloval o napojení na dálniční křižovatku. „Původní představa investora obchodního centra byla taková, že by hlavní dopravní připojení tohoto obchodního centra mělo být orientováno přímo na mimoúrovňovou okružní křižovatku dálnice D1 s nově přeloženou silnicí I/56 a současně, že by toto centrum mělo být připojeno i ke stávající ulici Hlučínské pomocí stykové křižovatky,“ potvrdila Nina Ledvinová z Ředitelství silnic a dálnic, které vydalo zamítavé stanovisko.

PODMÍNKY

„Tento základní návrh dopravního řešení byl postupně projednáván se všemi zainteresovanými orgány státní správy a organizacemi,“ dodala Ledvinová s tím, že z jednání postupně vzešel soubor technických požadavků a podmínek.

„Při jejich splnění by bylo možné souhlasit s realizací navrhovaného obchodního centra a s jeho výše popsaným způsobem dočasného dopravního připojení na okružní křižovatku. Následně se však ukázalo, že některé z těchto podmínek není investor navrhovaného obchodního centra schopen splnit,“ doplnila Ledvinová, podle které investor obchodního centra přistoupil k částečné redukci svého záměru a úpravě systému dopravní obsluhy.

„Ten počítá pouze s dopravním připojením celého obchodního centra na ulici Hlučínskou s tím, že celý problematický úsek ulice Hlučínské má projít rozsáhlými úpravami,“ vysvětlila Ledvinová.

OBCHVAT

Ředitelství silnic a dálnic tedy uhájilo své původní stanovisko, podle kterého by napojení outletového centra na dálniční křižovatku způsobilo v budoucnu problémy.

„Jednou z výrazných překážek tohoto připojení byla i skutečnost, že jeho realizací by došlo k obsazení paprsku okružní křižovatky, který byl vždy předurčen pro výhledové pokračování trasy přeložky silnice I/56 směrem na Hlučín. Takovéto připojení by bylo v zásadním rozporu s koncepčním řešením plánovaného vyvedení dopravy ze současných průtahů Petřkovic, Ludgeřovic a Hlučína do trasy jejich obchvatu,“ řekla Ledvinová a dodala:

„Uvedená mimoúrovňová okružní křižovatka navíc svým technickým řešením bez nutnosti vyvolané zásadní přestavby neumožňuje doplnění dalšího, v pořadí již šestého paprsku určeného pro možnost samostatného připojení předmětného obchodního centra,“ uzavřela Ledvinová.