Z nich je patrné, že ani pobyt kratší než 12 hodin u polských sousedů se kvůli spoustě nutných formalit nevyplatí. I když jedete jen na nákup kousek za hranici, může po vás polská policie požadovat nikoli negativní antigenní, ale rovnou PCR test.

„Polsko bylo ze strany ČR zařazeno mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19, tedy tzv. tmavě červené země. Cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu; test musí být proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty,“ stojí na webu českého ministerstva zahraničí.

A to v přehršli povinností není zdaleka vše. Po návratu z Polska, byť krátkodobém, je každý cizinec, tedy i občan ČR, povinen podstoupit druhý PCR test provedený v ČR nejdříve pátý den a nejpozději 14. den od vstupu. Navíc do doby druhého negativního testu je nutná samoizolace. Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS. Tolik instrukce z webu české ministerstva zahraničí.

Policisté jsou nesmlouvaví

Podmínky vstupu cizinců na své území ale zpřísnila i polská strana. Zavedla nové ochranné opatření, jehož cílem je zamezit tzv. zbytným cestám na území Polska (za jakýmkoliv účelem - například za účelem nákupu, turistiky vč. lyžování v polských horách, obchodním jednáním, které lze odložit atd.) z Česka, Slovenska, Německa i Litvy.

Přestože hraniční kontroly zavedeny nebyly, dodržování opatření provádí společné hlídky Straze Graniczne a polské policie formou zesílených namátkových kontrol. Policisté při kontrole prověřují reálnou opodstatněnost každé cesty, ale i případné zařazení cestujících do některé kategorie výjimek z jinak povinné 10ti denní karantény aplikovatelné ihned po vstupu na území Polska.

Zpřísněná opatření není radno podceňovat. Na sociálních sítí už několik českých občanů psalo, že v Polsku skutečně mělo problém s polskou policií a museli zaplatit nemalou pokutu.