„Všechny tyto nepříjemné změny jsme podpořili a požadované oběti v podobě masivních redukcí stavu zaměstnanců jsme tolerovali, protože jsme věřili, že vaše plány povedou k dlouhodobé prosperitě a zajistí perspektivu pro naše zaměstnance i pro náš region,“ uvádí se v dopise podepsaném odborovými předáky huti Petrem Slaninou a Alenou Sobolovou.

Zástupci zaměstnanců se zmiňují i o tom, že připravovaný prodej huti společnosti Liberty House v nich budí „značné obavy a že ani samotná volba kupce v nich nevyvolává žádné nadšení“.

„Respektujeme však právo vlastníka nakládat s akciemi, které vlastní. Co však nemůžeme akceptovat, je snaha o nakládání s majetkem ostravské huti, který je klíčový pro její přežití a další konkurenceschopnost. Dostala se k nám informace, potvrzená i ze strany skupiny Liberty House, že součástí prodeje ostravské huti mají být povolenky na emise CO2 (oxidu uhličitého). Uvědomte si, prosím, pane Mittale, že ty povolenky nepatří vám osobně, ani jakékoliv jiné z vašich společností. Jsou majetkem ostravské huti, jíž byly českým státem přiděleny jako podpora českého ocelářství v rámci národních alokačních plánů. Byly přiděleny zdarma na její IČO, a to z toho důvodu, aby prostředky, které takto naše firma ušetří, mohla investovat do technologií, které sníží produkci CO2 tak, aby v době, kdy všechny podniky budou muset nakupovat povolenky na emise CO2, byla konkurenceschopná. Toto se za vašeho působení v Ostravě bohužel nestalo,“ upozorňují dále odboráři.

Hlavní problém, kterým je podle nich konkrétně náhrada ocelárny využívající technologii zastaralých a provozně nákladných tandemových pecí, zůstal nevyřešen.

„Třikrát jste nám novou ocelárnu sliboval, třikrát jste svůj slib z různých důvodů odvolal, naposledy s odkazem na nejistotu na trhu s emisními povolenkami. Ostravská huť, tedy my všichni, jsme si na novou ocelárnu vydělali sedmkrát, vy jste si však pokaždé raději vyplatil dividendu, než abyste zisky reinvestoval v Ostravě. Nyní si hodláte tento majetek stáhnout a rozdat naše povolenky jiným svým jednotkám v Evropě. Opravdu takové jednání považujete za čestné a hodné jména Mittal?,“ napsali v dopise odboráři a zároveň jej jménem 6,5 tisíce zaměstnanců požádali o odpověď na jejich dopis.

„Odpověď jsme požadovali do 7. prosince, protože k prodeji má dojít už v nejbližší době. Žádnou jsme ale neobdrželi,“ posteskl si dnes předseda základní organizace OS Kovo ArcelorMittal ČR Petr Slanina.