„Vezměte transparenty, píšťalky a cokoliv, co dělá hluk, a přijďte nás podpořit. Sraz je v 15 hodin na tramvajové smyčce Vřesinská,“ vyzývá Občanská iniciativa za dostavbu Prodloužené Rudné.

Tu tvoří lidé nespokojení s protahováním dokončení 414 metrů komunikace I/11. Kromě obyvatel Poruby se k nim přidávají obyvatelé Svinova, Pustkovce, Krásného Pole…

„Zveme všechny, kterým není lhostejný současný stav přetížené komunikace a kolony popojíždějících aut aby se zúčastnili,“ stojí v prohlášení iniciativy. Ta tím ruší původní záměr blokády ulice 17. listopadu a protest přenáší k místu stavby. V plánu je pochodovat ulicemi Vřesinská a Ke Skalce (kde žijí aktivisté spolku Skalka) k chybějící části jinak hotové Prodloužené Rudné. Happening mají organizátoři řádně nahlášený a vše nasvědčuje i tomu, že demonstrací bude více.

„Domníváme se, že pan Richtár a jeho spolek blokují stavbu úmyslně. Škodí tak veřejnému zájmu a vydávají tisícovky obyvatel nejen z Poruby exhalacím a hluku z hustého provozu,“ líčí nespokojení občané a upozorňují na to, že zkrachovalo další jednání na krajském úřadě.

Vše k tématu Prodloužená Rudná zde

„Iniciativu těchto osob si nedovolím komentovat,“ vzkazuje Richtár, který nicméně poskytuje Deníku exkluzivní vyjádření a předkládá i svou korespondenci s krajem. Náměstek hejtmana Jakub Unucka v jehož kompetenci je doprava, prozrazuje, že odpůrci chtějí nejen sofistikovanější protihlukovou stěnu či odstranění lávky, ale rovněž vyplacení částky „zhruba dvaceti milionů korun“.

Jan Rýdl coby mluvčí Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje, je tato instituce investuje, buduje a provozuje, jejím úkolem není hodnotit občanské aktivity.

„Je ale více než doložitelné, že zde celou dobu existuje někdo, kdo a to nazývám velmi diplomaticky zneužívá současného právního stavu k tomu, aby úmyslně účinně blokoval dokončení komunikace I/11,“ zakončuje Rýdl.

Richtár: Domluvme se a zveřejněme to!
Nový rok začíná ing. arch. Dušan Richtár psaním hejtmanovi kraje Ivo Vondrákovi, v dopise vyslovuje ochotu probrat věcně podmínky uzavření dohody o narovnání. „Z naší strany je deklarována vůle k jednání,“ tvrdí zástupce spolku Skalka. Poukazuje i na skutečnost, že je nutno přesvědčit ŘSD ČR, aby s tímto jednáním souhlasil. A to vytvořením vlastního návrhu dohody.

Měla by se zabývat otázkami technického řešení vyšší ochrany proti hluku, lávky a finančních kompenzací za věcná břemena, zhoršení životních podmínek, společenskou a psychickou újmu, poškození dobrého jména a znehodnocení majetků oprávněných,“ píše Richtár. Nyní je tedy podle něj na ŘSD ČR, aby „projevilo svůj postoj“ zasláním návrhu smlouvy o narovnání.

Zástupce odpůrců stavby nešel na lednovou schůzku proto, že se měla ve stejném personálním složení probírat tytéž témata jako v prosinci. „Tehdy byl dostatečný časový prostor ujasnit si vzájemná stanoviska,“ vysvětluje. Pokud by k dohodě došlo, je prý otázkou dnů ji podepsat. „A nemáme ani žádných námitek proti zveřejnění její konečné podoby!“ poznamenává Richtár.

Kraj: Co požadují, to musejí dát na papír
Náměstek hejtmana Jakub Unucka vzpomíná na poslední setkání s odpůrci Prodloužené Rudné: „Své ústní požadavky odmítli i přes původní dohody dodat písemně. Tito lidé hájí nějaké zájmy a tomu rozumím. Faktu, že využívají ne zcela dokonalých zákonů, rovněž. Osobně se však domnívám, že některé věci jsou za hranou. Nejen já jsem dospěl k názoru, že hrají o čas“.

Bez písemných požadavků vlastníků věcného břemene podle něj není možné „vést elementární diskusi“. Kraj se přitom pokouší být prostředníkem mezi Richtárem & spol na straně jedné a ŘSD ČR na druhé. „Dostat je za jednací stůl a vyřešit vše tak, aby už lidé v Porubě netrpěli hlukem a emisemi z tranzitní dopravy se bohužel nepodařilo,“ popisuje náměstek hejtmana.

Všichni, jak upozorňuje, podle něj i vědí, že stát nemůže za věcná břemena nabídnout skoro tisíckrát více než odhadní cenu (26 300 korun)! „Smutné na této kauze ale je, že obyvatelé Poruby i celého regionu jsou obětí několika jednotlivců preferujících osobní zájmy a zvyšujícíh neúměrně své požadavky. A na takovou hru rozhodně přistupovat nebudeme…“ uzavírá Unucka.