Přesto Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje vyzvala smluvní lékařku k mimořádné prohlídce klientů, u kterých je podezření na nákazu svrabem. V případě potvrzení výskytu svrabu budou přijata léčebná a protiepidemická opatření.

K situaci se dnes vyjádřila také ředitelka domova Renata Vávrová. Ta byla ředitelkou i loni, kdy domov nákazu svrabem zprvu popíral a následně celou kauzu bagatelizoval. 

Připomeňte si její dřívější vyjádření, ve kterém rovněž zmiňuje lékařku Kusákovou: „Velké ocenění a poděkování si zaslouží všichni zaměstnanci našeho domova, kteří vynaložili obrovské nasazení ke zvládnutí nelehké situace. Kromě běžných povinností péče o seniory museli zvládnout i velké množství úkonů spojených s přeléčením všech klientů a dalšími nastavenými opatřeními. Velkou oporou byla i naše praktická lékařka MUDr. Dagmar Kusáková, která věnovala v tomto období našim klientům mnoho hodin nad rámec svého úvazku. Je to zkušená lékařka, která ví, jak křehcí jsou staří lidé. Nespokojila se proto s nastavením plošné léčby, ale každému klientovi individuálně předepisovala takové postupy, aby byly v souvislosti s jeho zdravotním stavem co nejšetrnější,“ popisuje ředitelka havířovského GrandParku Renata Vávrová.

Nyní domov rovněž tvrdí, že žádný z klientů není svrabem nakažen, přestože několik zaměstnanců tvrdí pravý opak. 

Deník vyzval vedení domova, aby umožnil návštěvu domova a vyvrátil nařčení z nákazy. 

Oficiální vyjádření provozovatele domova zveřejňujeme v celém znění:

Společnost SeneCura zásadně odmítá poplašné nařčení médií o přítomnosti infekčního svrabového onemocnění v SeniorCentru Havířov, dříve GrandPark. „Utajit jakékoliv parazitní onemocnění v zařízeních, jako jsou domovy pro seniory, je nemožné a ani neodpovídá filozofii společnosti SeneCura. Máme ohlašovací povinnost a každé podezření vždy okamžitě hlásíme na příslušné úřady,“ uvedla ředitelka SeniorCentra Renata Vávrová.

V pátek 20. července vyšla v několika médiích zpráva o výskytu svrabové infekce a MRSA, tzv. zlatého stafylokoka v SeneCura SeniorCentra Havířov. „Výskyt svrabu neevidujeme a nebyl v našem SeniorCentru diagnostikován,“ říká Věra Husáková, regionální ředitelka SeneCura.  

Uvedené potvrdila oficiálním stanoviskem také praktická lékařka zařízení. „Někteří klienti si stěžovali na pocity svědivé kůže. Po vyšetření kožním lékařem nebylo u žádného z klientů diagnostikováno parazitní onemocnění, jednalo se o nespecifickou dermatitidu, způsobenou většinou očkováním vakcínou Prevenar 13. Vyšetření bylo prováděno také mikroskopicky, onemocnění kůže zákožkou svrabovou však nebylo nikdy prokázáno. Pokud jsou klienti při svědivé dermatitidě promazáni Infectoscabem, je to činěno jen z preventivních důvodů, podle doporučených postupů,“ říká MUDr. Dagmar Kusáková.

V pátek 20.7. také SeniorCentrum Havířov obdrželo protokol o kontrole Krajské hygienické stanice, ve kterém nebyly shledány žádné nedostatky.

„O žádném svrabu nevím. Na třetím patře, kde pracuji, jsou všichni klienti v naprostém pořádku, čistí a bez nějakých vyrážek. Pokud by v našem zařízení byla svrabová infekce, museli bychom o tom vědět. Nestěžovali si ani blízcí a rodiny klientů,“ komentuje situaci pečovatelka Kateřina Malíková.

„Co se týče uvedení druhého problému, tedy MRSA, jedná se o kmeny tzv.  Staphylococcus aureus, běžný komenzál na pokožce a sliznicích přibližně u třetiny lidské populace, který nemusí způsobovat žádné zdravotní problémy. Pokud jsou však osoby nemocné, jsou ve větším riziku infekce než obecná populace. Naše zařízení, jako poskytovatel sociálních a zdravotních služeb, dodržuje sanitární procedury tak, aby nemohly být přenášeny bakterie z jednoho klienta na druhého. Bakterie MRSA je běžnou součástí bakteriálního osídlení lidského organismu,“ říká ředitelka SeniorCentra Renata Vávrová.

„Myslím si, že výpovědi v médiích jsou jen snahou poškodit naše dobré jméno, klienty, i nás. I přes to, že jsem kdysi byla nucena zůstat na delší pracovní neschopnosti, nikdo mne nikdy do práce dříve nenutil, naopak jsem se setkala pouze s velice vstřícným přístupem,“ doplňuje pečovatelka Martina Frolová.

SeneCura SeniorCentrum Havířov je připraveno na další otázky i případné kontroly třetích stran. „Nemáme co skrývat a jsme otevřeni komunikaci s médii i s rodinami, se kterými jsme v úzkém kontaktu. Současně prověřujeme, kdo, proč a jak uvedl média v tento omyl,“ říká Michaela Kopřivová, marketingová a PR manažerka společnosti SeneCura. „Stejně tak jako si nemůžeme dovolit zanedbávat zdravotní stav u klientů, nemůžeme to činit ani u zaměstnanců. Pokud nám zaměstnanec sám nesdělí důvody své pracovní neschopnosti, nemáme možnost se dozvědět jeho konkrétní diagnózu. Jediný případ, o kterém víme, se týká jedné z našich zaměstnankyň, toho času v pracovní neschopnosti, která nám uvedla, že byla preventivně přeléčena Infektoscabem kvůli výskytu svrabové infekce v její rodině,“ uzavírá.