Bruntálská radnice nechá na městském hřbitově opravit hrobku rodiny bývalého dlouholetého starosty města z let 1901 až 1919 Wenzela Franze Olbricha.

Památku jednoho z nejvýznamnějších starostů města každoročně připomíná Klub Za starý Bruntál, vždy 14. června, v den jeho narození, očistí členové klubu jeho hrob na městském hřbitově a položí k němu květiny. Nyní se Olbrichova hrobka dočká opravy.

„Záměr počítá s kompletní rekonstrukcí náhrobku, který se nachází na městském hřbitově v Bruntále a v loňském roce byl bezúplatně, z podnětu potomků Franze Olbricha, převeden do vlastnictví města. Oprava s náklady ve výši statisíců korun má být provedena do poloviny příštího roku,“ informoval o záměru mluvčí města Jiří Ondrášek.

Wenzel Franz Olbrich (1846 – 1930) byl starostou Bruntálu v letech 1901 až 1919. S jeho jménem je spjat rozmach města, výstavba vodovodního a elektrického řadu, vznik telefonní sítě, požárních stanic, nemocnice, železnice a také škol.

Olbrich se narodil 14. června 1846 ve Zlatém Potoku na moravsko-českém pomezí. V roce 1867 se přestěhoval do Bruntálu. O deset let později založil prosperující obchod s přízí, který mu zajistil zámožnost. Stal se společníkem a předsedou správní rady přádelny na lněný textil v Bruntále a bělidla na len v Nových Heřminovech.

Zapojil se i do veřejného života a kromě jiných funkcí byl také starostou Bruntálu. Jeho přičiněním nebo přímým podílem byla ve městě vybudována řada veřejných zařízení a institucí – byla postavena veřejná nemocnice, zřízen dětský park, postaveno pět škol – obecná, měšťanská, státní reálné gymnázium, dívčí rodinná, dělnická tkalcovská, vystavěny pečovatelský domov, tělocvična, jatka, hasičská zbrojnice, instalováno elektrické vedení, vybudovány nové silnice, chodníky, kanalizace a další.

V roce 1906 při příležitosti svých šedesátin byl jmenován čestným občanem Bruntálu a také Nových Heřminov. On sám věnoval městu dar – mramorovou kašnu na náměstí, která zde stála až do roku 1942. Později byla jedna z ulic ve městě pojmenována jeho jménem, jde o dnešní třídu Dr. E. Beneše.

Franz Olbrich zemřel 12. května 1930.