Stavba bude probíhat po etapách, kdy I. etapa bude prováděna v termínu od 4. do 21. května. Po dobu I. etapy bude veškerý provoz veden po polovinách ulicí Petřvaldská a bude řízen semafory. II. etapa bude prováděna v termínu od 21. května do 19. června.

„Po tuto dobu bude v lokalitě prováděné stavby ulice Petřvaldská uzavřena úplně. Během II. etapy bude zajištěn bezpečný průjezd pouze autobusům MHD a vozidlům IZS. Objízdná trasa pro ostatní dopravu bude řádně vyznačena přechodným dopravním značením,“ upřesnil referent oddělení dopravy havířovského magistrátu Petr Tvrdoň.