Svátek má 25. listopadu a pranostika říká: Na svatou Kateřinu, schováme se pod peřinu.

V Rudolticích se návštěvníci zahřívali spíš grogem, punčem, slivovicí a zabijačkovou polévkou. Průřez prasetem domácím v těchto dnech patří k oblíbeným atrakcím.

Kdo je to vlastně svatá Kateřina? Proč má tolik ctitelů? Češi si tento den připomínají díky svému císaři a králi Karlu IV, který 25. listopadu 1332 na den svaté Kateřiny slavně zvítězil v dnešní Itálii v bitvě pod hradem San Felice.

Přestože Karel byl tehdy sotva šestnáctiletý holobrádek, v bitvě projevil velkou statečnost a utrpěl zranění. Po vítězství byl spolu s mnoha spolubojovníky pasován na rytíře. Od těch dob se u nás sv. Kateřině staví kostely, sochy a obrazy. Ve Francii je sv. Kateřina také velmi oblíbená, protože se zjevovala Johance z Arku.

Také kostel ve Slezských Rudolticích má barokní obrazy sv. Kateřiny. Pozná se podle svých atributů: drží mučednickou palmu a meč, kterým byla sťata. Byla to krásná a vzdělaná žena, do které se zamiloval římský císař Maxentius.

Když ho Kateřina odmítla s tím, že už se zaslíbila Hospodinu, povolal císař padesát filozofů a profesorů, ale ona je v disputacích všechny přehádala. Císař nechal učence upálit a Kateřinu mučit kolem s hroty, které je také známý kateřinský symbol.