Je hráz Slezské Harty i po dvaceti letech provozu dostatečně pevná? Vydrží nápor jarního tání? Nejsou v hrázi místa, kde voda prosakuje? Správce vodního díla Povodí Odry se zatěžkávací zkouškou ujišťuje, že je vše v pořádku.

Pokud si uděláte v těchto dnech výlet na Slezskou Hartu, možná zahlédnete stromy, které mají část kmene pod vodou. Jsou zde totiž zatopená i místa, kam voda běžně nedosahuje. Nádrž je v těchto dnech napuštěná na historické maximum.

Naposledy byla přehrada takto naplněná v roce 1998. Vodohospodáři využili letošních maximálních přítoků k mimořádné manipulaci a krajský úřad jim test povolil.

Jak testování hráze probíhá? „Pracovníci Povodí Odry a pracovníci státního dohledu provádí měření a pozorování. Účelem je otestovat a prověřit stav zemního tělesa hráze tak, aby se v budoucnu v případě nutnosti mohl využít volný retenční prostor nádrže k tlumení povodní a vše bylo maximálně bezpečné,“ vysvětlila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Pracovníci při maximálním napuštění prochází tělesem hráze, sledují údaje na přístrojích a hledají případné průsaky. Podobné kontroly zde ale probíhají i v běžném provozu.

Také mnozí návštěvníci Slezské Harty už viděli hráz nejen zvenku, ale také zevnitř. Tyto dutiny plné nanometrů a dalších měřicích přístrojů se otevírají veřejnosti v rámci různých exkurzí. O prohlídky strojoven a chodeb je velký zájem.

NÁDRŽ NAPUSTILA POVODEŇ

Přehrada sehrála osudovou roli při povodních v roce 1997, a to přesto, že se její stavba teprve dokončovala. Na koruně hráze se teprve stavěla silnice a harmonogram počítal s tím, že vodní dílo bude oficiálně spuštěno do ostrého provozu až na podzim.

Když vytrvalé deště přinesly extrémní povodeň, dokázala Slezská Harta zadržet neuvěřitelných 48 milionů kubíků vody. Primárně sice byla Slezská Harta projektována jako zásobárna pitné vody, ale souhrou šťastných okolností uchránila Opavsko před ještě větší povodňovou katastrofou.

Hrázný Slezské Harty Jindřich Vrága později vzpomínal, jaké dilema tehdy museli řešit. Zda pustit povodňovou vlnu dál po Moravici na přeplněnou přehradu Kružberk, nebo ji zadržet přehradou neodzkoušenou proti průsakům, která se podle plánů měla pozvolna napouštět následujících deset let.

Povodeň v červenci 1997 Hartu napustila za tři týdny.

Slezská Harta v číslechNejvětší údolní nádrž na Moravě a ve Slezsku, šestá největší přehrada v ČR. Objem 218,740 milionů kubických metrů. Sypaná hráz se zemním těsněním je 540 metrů dlouhá a 65 metrů vysoká. Součástí je vodní elektrárna se dvěma Francisovými turbínami o výkonu 2,75 a 0,4 MW.

Zahájení stavby: 1987, zbořeno bylo na tři stovky nemovitostí. Majitelé domů dostali odškodné v řádu desítek tisíc korun a panelákové byty na bruntálském sídlišti.

Tragické protržení hrázíV roce 1985 se probořila hráz vrchní části italské přehrady Stava. Spodní nádrž náhlý nápor nevydržela a její břeh se následně také zhroutil. Blátivá hmota složená z písku, slizu a vody se začala valit údolím rychlostí 90 km/h. Po cestě zabíjela lidi a ničila stromy a budovy, dokud nedosáhla řeky Avisio. O život přišlo 268 osob.

V roce 1906 se protrhla hráz přehrady na Bílé Desné. Přehrada se nacházela v Jizerských horách, severozápadně od měst Desná a Tanvald, a svému účelu sloužila pouhých deset měsíců. Neštěstí, k němuž došlo, je považováno za největší v historii českého vodohospodářství. Vlna zabila 65 lidí.