Jak se ukázalo, tak tato společnost totiž nejspíše patří mezi takzvané „šmejdy“, tedy rádoby prodejce, kteří se snaží různými manipulacemi, nátlakem a často i nezákonnými praktikami vylákat především ze seniorů peníze za nekvalitní a předražené zboží nebo je přemluvit ke změně dodavatelů energií.

A zrovna takový hovor loni Lucie Trunečková absolvovala. Paradoxem je, že právě v charitní Občanské poradně často jako úplně na „poslední štaci“ končí lidé, kteří „šmejdům“ uvěřili a nyní musí za svou chybu zaplatit. „V listopadu minulého roku mi jako soukromé osobě na mobil zavolal pracovník firmy Platform Energy s nabídkou možnosti zúčastnit se energetické aukce. Jako vedoucí Občanské poradny se často setkávám s osobami, které řeší problémy vyplývající z účasti v energetické aukci, rozhodla jsem si ověřit zkušenosti našich klientů,“ vzpomíná Lucie Trunečková.

Za běžných okolností podle svých slov podobné hovory okamžitě pokládá. Aby měla k dispozici konkrétní vyjádření, díky kterým by se údaje z telefonátu daly konfrontovat s písemnými podmínkami následné přihlášky do aukce, rozhodla se, že si hovor nahraje. Hovory tak byly celkem dva. „Požádala jsem ho, ať zavolá druhý den znovu, že se musím rozmyslet. Je štěstí, že se to podařilo, protože se mnou druhý den mluvil jako s úplně novým klientem. Měla jsem už ale nachystánu nahrávací techniku, a tak jsem ho ráda nechala, aby se vypovídal. Z jeho řeči vyplynulo, že se jedná o opakovaně užívanou praktiku a opakovaně volaným sděluje nepravdivé informace,“ pokračuje. I jí samotnou pak jako profesionálku překvapilo, jak zavádějícím nebo lživým způsobem volající argumentují.

Jen loni absolvovali v Občanské poradně téměř sto konzultací na spotřebitelské téma, většina z nich se týkala právě energetických „šmejdů“. Pomoc s touto problematikou zde takto hledal každý desátý člověk. „I proto jsem bez váhání podala podnět na Českou obchodní inspekci,“ dodává Lucie Trunečková. Spolu s tímto podnětem inspekce obdržela i cenné důkazní materiály v podobě nahraného hovoru.