Zaujalo mne, že v obci chystáte vybudovat re-use centrum. Jak bude fungovat?
Občané do něj budou moci odložit již nepoužívané, ale stále užitečné vybavení svých domácností, které už nepotřebují a které může posloužit jiným. Půjde například o nádobí, drobné předměty či funkční elektrospotřebiče. Re-use centrum bude součástí budoucího technického dvora a zázemí obecního úřadu. Stavba by měla být samostatnou součástí výstavby a rekonstrukce komplexu nemovitostí v centru obce.

Součástí onoho komplexu je i kulturní dům z 60. let. Jaké s ním máte záměry?
Máme déle než jeden rok zažádáno o dotaci a už netrpělivě čekáme, až naše projekty projedná komise Státního fondu životního prostředí. Projekty se zaměřují na energetické úspory dvou veřejných budov, celkem chceme realizovat devět opatření ke snížení jejich energetické náročnosti. To je plně v souladu s trendem, který chce Evropská unie v novém programovém období 2021-2027 masivně podporovat. Teplem vyrobeným kogenerační jednotkou z plynu a elektrické energie, dodané fotovoltaikou umístěnou na střeše a fasádě multifunkčního domu, chceme zásobovat nejen objekt multifunkčního domu, ale také přilehlou mateřskou školu. Součástí jsou i stavební úpravy multifunkčního domu, jako snížení střechy nad jevištěm, zateplení obálky budovy, výměna okenních a dveřních výplní a další.

Letecký pohled na Branku u Opavy.
Branka: Opravená kaple čeká na nový zvon, z bývalého mlýna bude sociální bydlení

Rozhovor probíhá na obecním úřadu. Připravujete také jeho rekonstrukci?
Máme zpracovaný a úředně schválený projekt přístavby a modernizace obecního úřadu, protože stávající dispozice je dlouhodobě nevyhovující. Chybí zasedací místnost, sociální zázemí na úrovni doby, kanceláře. Máme požádáno o dotaci, avšak počet žádostí je obrovský, takže si raději nedělám přílišné naděje, že to vyjde. Zvažujeme, že akci zahájíme, i když na dotaci nedosáhneme.

Prozraďte, které další akce ještě připravujete?
V podstatě hotov je projekt obecní návsi, avšak ten nebude realizován dříve, než bude opraven multifunkční dům. Máme podanou žádost na nové chodníky podél I/57 směrem do Hradce nad Moravicí. Věřím, že uspějeme a na jaře příštího roku začneme budovat. Do konce dubna předláždíme a zastřešíme sběrná místa s kontejnery na odpad. Získali jsme v pořadí již třetí dotaci na výsadbu stromů. V obci jsme od začátku volebního období vysadili už asi 150 stromů a letos jich přibude minimálně dalších 120.

Budišov nad Budišovkou.
Deník na návštěvě: Podívejte se, jak se žije v Budišově nad Budišovkou

Co spolkový život v obci?
Spolková činnost je na vzestupu, i když poslední rok ji maří protiepidemická opatření. Na jaře 2019 byl založen Sportovní klub Branka u Opavy, který provozuje multifunkční hřiště. Daří se nám získávat i dotace na jeho činnost. Dlouhodobě aktivní jsou naši dobrovolní hasiči, Spolek pro děti, senioři a včelaři. Do organizace akcí se opřel i branský básník David Bátor. Spolu s dalšími občany založil Spolek Starý Ještěr, který organizuje Letní hudební festivaly, a především hudební festival BrankaFest a Literární festival, byť ten v minulém roce neproběhl. Spolek navazuje na zdejší kulturní tradici. Ve vzpomínkách žijících účastníků jsou legendární vystoupení folkových a rockových formací, ale i Divadla Járy Cimrmana.

Je nějaká oblast, která vás v Brance trápí?
Problémů máme v Brance více než dost, pořád ze skříní vypadávají nějací kostlivci. K tomu se ponurá nálada odráží na mezilidských vztazích, takže od konce minulého roku řešíme stále nějaké spory, které mají kořeny v minulosti. Stupňujícím se problémem je úzké dopravní hrdlo obytné a průmyslové zóny na Cihelní ulici. Ulicí projíždí velký počet vozidel. V prosinci jsme zde instalovali radar a nyní schraňujeme statistické údaje, které vyhodnotíme. Potřebujeme průmyslovou dopravu z Cihelní odklonit a chceme také snížit intenzitu osobní dopravy na komunikaci Pod Hanuší, kudy povede nová cyklotrasa z Opavy. Žádné řešení není dobré, doba, kdy se s tím dalo něco dělat, je už dávno pryč. Podobně jako v jiných obcích řešíme nedobrý stav našich komunikací a nedostatek parkovacích míst pro návštěvy a služby. Apelujeme na občany, aby neparkovali na ulicích, které svou šířkou parkování neumožňují, a budovali si odstavné plochy na svých pozemcích.

Letecký pohled na obec.
Štítinu s Kravařemi letos propojí nová cyklostezka

Co vás na profesi starosty baví?
To, že jde o službu lidem, společnosti, taková práce má pro mě smysl. Dělat něco pro dobro komunity a celé lidské pospolitosti, zvyšovat kvalitu veřejného života a zlepšovat životní prostředí, aby lidé byli spokojenější.

A naopak, jaká jsou její negativa?
Některé spoluobčany je skoro nemožné přesvědčit, že jdeme správnou cestou a že to s obcí myslíme dobře. Prostě nám to nepřejí. Mnozí byli navíc dlouhá desetiletí zvyklí žít stylem – to je dobré, tak nám to stačí. Dotace? Žádné nechceme! Změny a progres v obci vnímají negativně. Jenže to je krátkozraký přístup a jednoho dne se vymstí… Makáme na 100 %, abychom stáhli ztráty z předchozích období a příští podzim mohli vykázat investice za čtyřicet, možná padesát milionů, a na příjmové stránce rozpočtu třicet, pětatřicet milionů korun navíc z dotací.

Závěrem, co byste občanům Branky u Opavy do budoucna popřál?
Aby přemýšleli pozitivně a nenechali se manipulovat občany, kteří primárně sledují svůj prospěch. A taky že bez jejich podpory a zapojení obec vzkvétat nebude.