Jak sdělila Alena Zemanová, vedoucí odboru kultury a školství Městského úřadu v Odrách, nová stezka tvoří okruh o délce okolo tří a půl kilometru, její první zastavení je na začátku lesní cesty odbočující ze silnice Odry – Veselí vedoucí k lokalitě starých důlních děl po těžbě břidlice. „První část stezky je věnována informacím o Krajině břidlice, geologickým a hornickým zajímavostem naší oblasti a také historii těžby břidlice. Jak ovlivnil naši krajinu břidlicový průmysl, co se nám podařilo zjistit z historie Flascharova dolu, mapy důlních děl, život v podzemí a další zajímavosti, to vše je na tabulích prezentováno,“ upřesnila Alena Zemanová.

Na hornickou část stezky navazuje sekce lesnictví, v níž se návštěvník dozví informace z historie oderských lesů, o zaniklých lesnických řemeslech a také o dnešní péči o lesy. Turista by tak mohl získat ucelený přehled o oderské krajině a lidech, kteří tady žili.

„U tvorby textů jsme se snažili vyhnout zahlcení turistů množstvím odborných, těžce vstřebatelných informací a přistoupili jsme k populárně – naučné formě. Také na děti jsme nezapomněli, na každé tabuli je pro ně vzkaz od Mistra Šifery, který základní informaci z naučné tabule dětem zprostředkuje srozumitelnou formou.

V horní části bývalé lyžařské louky v Odrách vznikla v souvislosti se stezkou expozice hornin Nízkého Jeseníku. K vidění tam jsou čediče z lávových proudů sopky Velký Roudný nebo sopečné pumy, které před zhruba 1,8 milionu let vyvrhla Venušina sopka.

„Naučná stezka a geologická expozice jsou doprovodnými aktivitami jednoho velkého cíle – zpřístupnění Flascharova dolu pro veřejnost. Pevně věříme, že stavebně i geologicky velmi zajímavé důlní dílo bude pro veřejnost otevřeno na jaře příštího roku. V letošním roce již budujeme infrastrukturu k tomuto záměru,“ doplnila Alena Zemanová s tím, že Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo projekt Po stopách hornictví dotací na stavbu zázemí důlního muzea, odstavné plochy a také na vytvoření propagačních materiálů.

Zázemí důlního muzea bude sloužit nejen k prodeji vstupenek, ale také si tam budou návštěvníci dolu vyzvedávat přilby, čelovky a ochranné pláště před vstupem do podzemí. „Budova se nachází na lesním pozemku, bez přívodu vody a elektřiny, proto byla zvolena kontejnerová stavba, která je uložená na zídkách vybudovaných z břidlice a je opláštěna dřevěným deskovým obložením, které má imitovat hornickou boudu stávající v těchto místech,“ uzavřela Alena Zemanová.

Pro expedici vzniká speciální vozidlo na podvozku TATRA v provedení 4x4, které bude svým designem odkazovat na původní automobil TATRA T 815 GTC.  Vůz by měl být dokončen na podzim tohoto roku.
Lidé podpořili Tatru kolem světa. Štědří dárci pojedou na expedici také