Žáci obdrželi stipendium za vzornou docházku do školy bez neomluvené neúčasti a neporušení školního řádu. Další složka stipendia je pak za vzorný prospěch.

„Blahopřejeme žákům, kteří mají zájem o vzdělávání, a kteří si tak mohou přijít až na 5 500 korun. Není to totiž tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát, protože nejvyšší úrovně mohou dosáhnout pouze ti žáci, kteří mají vyznamenání a jedničku z odborného výcviku na vysvědčení,“ uvedl Martin Jargaš, zástupce ředitele pro praktické vyučování na Střední škole průmyslové v Krnově.

Tato stipendia poskytuje Moravskoslezský kraj jako přímou finanční podporu žákům, kteří se věnují studiu řemeslných a technických oborů, protože ti v regionu dlouhodobě chybí.

Žáci a zástupci této školy se také zúčastnili prvního veletrhu středních škol, který se konal v nákupním centrum Avion Shopping Park Ostrava. Zájemcům zde poskytovali veškeré informace o průběhu studia a možnostech jejich dalšího uplatnění. Případní budoucí žáci se tak mohli dozvědět například o přijímacích zkouškách, způsobu výuky nebo náplni učiva na jednotlivých školách.

„Blíží se ukončení termínu odevzdávání přihlášek ke studiu 1. března,“ upozorňuje zájemce také tato krnovská škola.