Přesně před rokem krnovští zastupitelé učinili těžké rozhodnutí. Uvědomili si, že je nereálné pokračovat v původním projektu revitalizace Karnoly, který počítal s rozpočtem 223 milionů korun.

Zastupitelé odmítli evropskou dotaci 95 milionů korun s tím, že muzeum textilnictví v Karnole sice bude, ale podstatně skromnější. Dotační podmínky by vylučovaly hledání úspor ve zbytečně velkorysém projektu. Jen samotný provoz velkého muzea by si každoročně vyžádal přes 11 milionů z městského rozpočtu.

Dezinatura jak před požárem

Areál národní kulturní památky Karnola má před sebou rušný rok. Dojde k vestavbě trafostanice a začne oprava budovy dezinatury. Dezinatura neboli vzorkovna shromažďovala vzorky látek, které se na Krnovsku vyrobily za uplynulých 150 let, a také vzorkovníky, které krnovští textiláci přivezli z výstav a veletrhů po celém světě. Do jara roku 2022 by měla být dezinatura uvedena do stavu, jaký zde byl před požárem, ale pouze po stavební stránce. Rekonstrukce textilních strojů a archivů spadá až do další etapy.

Objekt, v němž se nachází vrátnice Karnoly, čeká provizorní oprava střechy, což zabrání zatékání. Ze stejných důvodů budou opraveny také světlíky v budově za dezinaturou. Bude zbourána bývalá kotelna. Dnes je sice areál Karnoly nepřístupný, ale po úpravách veřejného prostranství zde vznikne prostor pro pořádání venkovních kulturních akcí. Na vestavbu trafostanice a demolici kotelny již město vyhlásilo zadávací řízení.

Kraj dá deset milionů

Demolice by měly skončit do konce května. Revitalizace území by měla skončit v srpnu. Zatímco tyto práce budou plně hrazeny z městského rozpočtu, na další využije město desetimilionovou dotaci od Moravskoslezského kraje.

„Krajské zastupitelstvo v prosinci vyhovělo naší žádosti a prodloužilo čerpání dotace o dva roky, do konce roku 2023, a zároveň rozšířilo účel dotace. Ta nyní může být použita nejen na odstranění následků požáru v objektu dezinatury a na restaurování strojů a vzorníků, ale také na záchovné práce na objektu, zejména na zajištění střechy a odstranění poškození po zatékání v interiéru,“ uvedl Rostislav Balner z odboru rozvoje města.

Karnoláci pomůžou

Město chce v budoucnu vybudovat v dezinatuře textilní muzejní expozici. Požár ale poškodil soubor mechanických i ručních tkalcovských stavů a další stroje. Jejich restaurování začne hned po uvedení objektu do stavu před požárem. V souladu s požadavky památkové péče by stroje přímo v dezinatuře mohli obnovovat do pohledového stavu také bývalí karnoláčtí seřizovači. Do práce se pustí na jaře příštího roku.¨

Požár a voda použitá při hašení zdevastovaly také cennou sbírku vzorníků látek, dezénových knih a dalších dokumentů. Ty se v uplynulém roce do Krnova postupně vracely z vysoušecí komory Národního technického muzea v Praze. „Přivezli jsme už poslední várku. Dokumenty do skupin podle poškození a historické hodnoty stále třídí bývalá vedoucí vzorkovny Jitka Navrátilová, která vzorníky a knihy také částečně konzervuje,“ upřesnila vedoucí Městského muzea Krnov Ľubica Mezerová.