Rok trvající legislativní proces se chýlí ke konci.

„Mám velikou radost, že se nám podařilo naplnit myšlenku a přání z 90. let. Tehdy Třinec usiloval o to stát se okresním městem. Byl to opravdu náročný a dlouhý proces a vážím si toho, že se za nás postavil Moravskoslezský kraj, který návrh na příslušnou změnu zákona podal. Otevírají se nám nové možnosti z pohledu získávání dotací a tím i nové možnosti pro udržitelný rozvoj města. Získali jsme také lepší postavení při strategických vyjednáváních a v neposlední řadě získalo město vyšší prestiž a důležitost,“ uvedla starostka Věra Palkovská, která se tak stane v historii města první primátorkou, která spolu s náměstky povede magistrát města Třince. Zařazení města Třince mezi statutární města by mělo přinést také finanční efekty. Třinec se stane rovnocenným partnerem ve vyjednáváních o dotacích z evropských fondů a otevírají se mu také další možnosti, jak využít dotační peníze ke svému rozvoji.

K tomu, aby Třinec doplnil stávající seznam statutárních měst ČR, udělali první krok na svém zasedání 12. září 2017 třinečtí zastupitelé, kteří svým usnesením nastartovali celý legislativní proces. Snahy Třince následně podpořilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, Vláda ČR, Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny a obě komory Parlamentu ČR. „Dlouhodobě jsme vnímali zájem partnerů z řad podnikatelských subjektů a občanů o možnost stát se statutárním městem. Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého, ale pro Třinec je charakteristická odvaha pouštět se do odvážných věcí. Význam města dle mého názoru nelze měřit pouze počtem obyvatel či rozlohou a žádný zákon nevymezuje přesná pravidla pro to, které město může status statutárního města získat. Je právě v rukou zákonodárců, aby rozhodli, zda si město statut zaslouží či nikoliv,“ uvedla starostka.

„Abychom se stali statutárním městem, nestačí o to jen požádat a projít legislativním procesem. Třinec je městem mnoha schopných a úspěšných lidí a firem, a proto si zaslouží být statutárním městem,“ zdůraznila Palkovská. Změna statutu Třince nepřinese žádné výraznější změny z pohledu administrativy. „Nechceme Třinec členit na městské obvody s vlastními orgány samosprávy, ani se nezmění nic na uspořádání městského úřadu. Musíme počítat s určitými administrativními náklady na změnu nápisu na budově úřadu na magistrát města Třince, označení dokumentů města, výměnu razítek, potisky na pracovních pomůckách a podobně, ale tyto náklady by neměly převýšit několik desítek tisíc korun,“ uvedla Palkovská.

Na oslavu chystá město v září na náměstí Svobody Třineckou veselici. Současně bude zasazena v parku u ZUŠ lípa, která bude připomínkou povýšení Třince na statutární město a zároveň 100. výročí samostatného československého státu.