Po kolaudaci severovýchodního obchvatu Krnova bude čerstvě opravená komunikace převedena do majetku Ředitelství silnic a dálnic a stane se silnicí první třídy. Na havarijním stavu silnice se podepsala zejména kamionová doprava. Těžká auta vytlačila do asfaltu "koleje". Na rekonstrukci 1,2 kilometru dlouhé silnice již bylo vyhlášeno zadávací řízení. Předpokládané náklady jsou 30 milionů korun.

Výlet na Praděd je navzdory chumelenici příjemný zážitek, 26. února 2022.
Dostat se na Praděd? Připravte se na peklo, jediná cesta tam se bude opravovat

„V celém úseku budou provedeny nové podkladní a krytové vrstvy. Oprava bude probíhat v rozsahu současných konstrukcí s minimálními odchylkami a se zachováním stávajícího šířkového řešení. Posléze dojde k úpravě nezpevněných krajnic dosypáním recyklovaného materiálu v šířce půl metru,“ uvádí technická zpráva.

Opraví se také vodovodní potrubí pod cestou. Rekonstrukci vodovodu za 3,8 milionu bude financovat Krnov. „V souvislosti s opravou komunikace v ulici Partyzánů plánujeme také rekonstrukci vodovodního řadu v místě křižovatky s Bruntálskou ulicí a dále mezi ulicemi Stará Ježnická a Na Nivě. Zároveň jednáme s vlastníky nemovitostí v ulici Partyzánů, aby si zajistili výměnu přípojek vody,“ uvedl jednatel Krnovských vodovodů a kanalizací Libor Staněk.

Spisovatelka, básnířka, výtvarnice a překladatelka Lenka Kuhar Daňhelová se vrátila do rodného Krnova. V knihovně vzpomínala na Krnov, Bruntál i Nové Heřminovy. 12. 5. 2022
Spisovatelka vzpomínala na Krnov, Bruntál a Nové Heřminovy

Ulice Partyzánů slouží jako důležitá spojnice mezi dvěma silnicemi první třídy. Silnice I/57 spojuje hraniční přechod Vysoká přes Město Albrechtice a Krnov s okresy Opava, Nový Jičín, Vsetín a Zlín. Silnice I/45 vede od Moravského Berouna Nízkým Jeseníkem přes Bruntál až do Krnova. Krnovská ulice Partyzánů neslouží nejen Krnovanům, ale také tudy proudí tranzitní doprava ve směru od Bruntálu na Město Albrechtice a naopak.