„Velká část občanů ale stále dává přednost osobní komunikaci s úředníkem a osobně chce daňové přiznání úředníkovi také předat. Proto i v letošním roce vyjíždějí zaměstnanci finančních úřadů do vybraných obcí,“ informovala mluvčí Finančního ředitelství v Ostravě Petra Homolová.

Podle odhadů přiznání k dani z příjmů fyzických osob podá do konce března více než 140 tisíc občanů Moravskoslezského kraje.

„Tím, že naši úředníci zajíždějí do obcí, chceme usnadnit občanům získání potřebných informací včetně tiskopisů. Naši pracovníci na místě také od lidí převezmou vyplněná daňová přiznání včetně povinných příloh,“ upřesnila Petra Homolová.

V Moravskoslezském kraji vyjeli do obcí jako první zaměstnanci Finančního úřadu v Třinci. Ti už poslední únorové úterý vybírali daňová přiznání v Hnojníku, v Komorní Lhotce a v Ropici. Ve čtvrtek 1. března budou úředníci k dispozici občanům v Dolní Lomné, v Jablunkově a v Návsí. O den později pak budou úřadovat v Bukovci, v Hrčavě, v Mostech u Jablunkova a v Písku.

Zaměstnanci Finančního úřadu v Opavě pak budou úřadovat v úterý 6. března ve Vítkově. O den později budou úředníci z berňáku ve Frýdku-Místku daňová přiznání přebírat v obcích Krmelín, Morávka a Třanovice.

Podrobnosti o výjezdech do jednotlivých obcí mohou zájemci najít na internetových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz i na každém finančním úřadě.

„Lidem doporučujeme, aby při vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2011 využili interaktivní formuláře umístěné na adrese http://cds.mfcr.cz v záložce daňové tiskopisy. Dobu potřebnou k vyzvednutí formuláře na finančním úřadě a k jeho následnému vyplnění včetně provedení nezbytných výpočtů lze při využití interaktivního formuláře podstatně zkrátit,“ dodala mluvčí ostravského finančního ředitelství.

K TÉMATU

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2011 končí v pondělí 2. dubna 2012. „Pokud uloží občan před uplynutím této lhůty u správce daně plnou moc ke zpracování a podání daňového přiznání daňovým poradcem nebo má-li občan ze zákona o účetnictví povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, pak podává přiznání k dani z příjmů fyzických osob ve lhůtě do 2. července 2012,“ upřesnila Petra Homolová.