Ty posuzují věk a chovatelskou hodnotu každé trofeje zvěře, zda byla odlovena správně.

„Velmi zodpovědně je přistupováno k odlovu srnčí zvěře, tam těch červených bodů, tedy znamení nesprávného či nevhodného odstřelu, je opravdu minimum,“ řekl předseda Okresního mysliveckého spolku Bruntál Jaroslav Mader.

U drtivé většiny trofejí srnčí zvěře byl zelený bod, značící správný odlov. Myslivci ulovili v okrese 2871 kus srnčí zvěře, z toho bylo 1091 srnců.

„Vysoké číslo ulovené zvěře je u černé zvěře, což souvisí s intenzivním nařízeným odlovem v rámci afrického moru prasat,“ hodnotil dále Jaroslav Mader.

V okrese Bruntál bylo odloveno přes tři tisíce kusů černé zvěře, což je zřejmě novodobý rekord v počtu odlovených kusů.

„Myslivost v bruntálském okrese je na vysoké úrovni, co se odlovu týče stejně tak i co se týče kvality trofejí,“ konstatoval Jaroslav Mader.

Lov je chovatelský zásah, je způsobem, jak ovlivňovat kvalitu a množství zvěře žijící ve volné přírodě. Myslivci loví zvěř nevhodnou pro další rozmnožování, kusy slabší a podprůměrné.

Žádný dobrý hospodář si z chovu nevyřadí to nejlepší. A když vzrůstá kvalita ulovené zvěře, je to znamením toho, že vzrůstá kvalita zvěře celkově.

Myslivec dětem a seniorům vypráví o přírodě  

Myslivec Josef Mojžíš.O přírodě, zvěři a myslivosti přednáší posluchačům myslivec Josef Mojžíš z Bruntálu. Vypráví dětem ve školách, ale třeba i seniorům, a to nejen v našem okrese.

Nedávno uspořádal osm přednášek pro děti v základních školách až v Olomouci a pro školáky tam chystá další přednášku, na Kopečku. Také vyprávěl posluchačům v domově pro seniory v Krnově.

„Dětem jsem na ukázku dovezl živé sazenice stromků, třeba smrk, javor či modřín. Předseda Okresního mysliveckého spolku Bruntál Jaroslav Mader mi zajistil pro děti spoustu fotografií a zapůjčil na ukázku shozy. Ukazoval jsem paroží daňka, jelena, muflona, obrázky loveckých psů a zvěře, předváděl vábení zvěře,“ popisoval přednášku Josef Mojžíš.

Vyprávěl i o národní přírodní památce Ptačí vrch u Nových Heřminov a o zdejším králi modřínů, přes dvě stě třicet let starém stromu modřínu. Odpovídal na spoustu dotazů a přidával nejrůznější zajímavosti.

„Třeba liška, víte, kolik spotřebuje za rok masa? Je to tři sta dvacet kilo!“ vyprávěl Mojžíš.

Odměnou za přednášku mu bylo poděkování a nezvyklý zájem a spolupráce dětí. Podobně tomu bylo v domově pro seniory.

„Ti lidé byli nesmírně vděční, poděkoval jsem jim za to, jak je to bavilo. Byli rádi, že za nimi někdo přišel a povídal jim o přírodě,“ těšilo Josefa Mojžíše.
V Krnově se dočkal milého dárku, jedna paní mu během přednášky upletla teplý podsedák, aby si měl v lese na co sednout.