„Mimo jiné tam takřka není vidět a i další podmínky jsou skutečně velmi náročné. Ze čtyř stran se nyní budují bezpečnostní hráze, které mají zabránit dalšímu šíření požárů a a vysokým teplotám, které tam nyní v podzemí jsou,“ popsal mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Ten se pak ostře ohradil také proti spekulacím, které se objevily například na sociálních sítích. Hovořily o tom, že údajně někteří důlní pracovníci zakrývají bezpečnostní čidla, které monitorují výskyt metanu, aby se nemusela přerušovat práce. Bezpečnostní komise musí prošetřit, co se skutečně stalo, ale odmítám, že  by někdo zakrýval bezpečnostní čidla, aby došlo k výbuchu. Toto považuji za velmi spekulativní otázku a nechci na ni ani odpovídat,“ uvedl mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Ve stejném duchu pak odpovídal i Jaroslav Provázek, šéf zásahu báňských záchranářů přímo na místě. „V hornictví již pracuji třicet let a z toho více jak dvacet let jako záchranář, ale s tímto jsem se ještě nesetkal,“ uvedl.

Podle zástupců OKD panují v podzemí velmi přísná bezpečnostní pravidla, co se týče výskytu metanu, který hlídají zmíněná čidla. „Nicméně může se stát, že v krátké době se v dané lokalitě nakumuluje metan, který následně exploduje. Přesné příčiny ale musí vyšetřit určená komise. V tuto chvíli nemůžeme vyloučit nic, musíme se ale nejprve dostat do podzemí a zjistit, co se tam skutečně stalo,“ doplnil mluvčí důlní společnosti.

Na záchranných pracích se od noci podílely i dvě čety důlních záchranářů z polské strany. „V noci přijely dvě čety polských záchranářů, což bylo asi 10 lidí, přivezli i laboratoř, která mapovala aktuální výskyt metanu v podzemí,“ popsal spolupráci mluvčí OKD.

Ten dodal, že společnost je také v kontaktu s pozůstalými blízkými po zahynulých hornících. Zahynulí horníci dosud zůstávají v podzemí, protože tamní podmínky ještě nedovolily dostat se k jejich tělům. Záchranáři tak dosud vyvezli na povrch tělo jednoho z nich.

Na místo přijeli během pátku také představitelé kraje či český i polský premiér. Jak může příjezd premiéru situaci pomoci? „Oba premiéři spontánně reagovali, že chtějí pomoci, ptali se na to, zda nepotřebujeme posílit záchranáře, jak to vypadá s odškodněním rodin a další tyto věci,“ doplnil mluvčí OKD.