Spatřit potkana u odpadových kontejnerů není nic výjimečného, mnoho lidí se s ním však už setkalo i přímo na náměstí Republiky. „To je normální. Ti tady běhají pořád. Asi už si na lidi zvykli,“ reagovala lakonicky servírka jednoho podniku na náměstí, když někteří hosté vyjekli údivem nad potkanem, který proběhl mezi stoly.

Přemnožení hlodavců napomohla mírná zima. Běžně prováděná deratizace nebyla natolik účinná a potkany nestačili lovit ani draví ptáci, kterým ochránci umístili budky v blízkosti domů. Potkanům se daří nacházet dostatek potravy u kontejnerů i ve sklepích.

V pondělí zastupitelé schválili vyhlášku, kterou se nařizuje provedení mimořádné deratizace. Jedovaté návnady se budou pokládat ve třech termínech, a to v objektech všech vlastníků, kde se hlodavci objevují.

„Běžná deratizace při snižování jejich počtu se jeví jako nedostačující. Deratizaci jsme zajišťovali zejména kolem kontejnerových stání např. na ul. Ostrovského, Evžena Rosického, Jana Žižky, Klidná, Gustava Klimenta, U Stromovky, Alšova, Národní třída, A.S.Puškina, Přemyslova, Majakovského, Petra Bezruče, aj.“ uvedli pracovníci odboru komunálních služeb.

Mimořádná ochranná deratizace se nařizuje v jednotných termínech, aby byla účinnější.

„Protože dle mínění odborných deratizačních firem je nejúčinnější, když je deratizace, zaměřená na likvidaci již se vyskytujících hlodavců, provedena všemi subjekty ve stejnou dobu a především protože v některých částech města je už výskyt potkanů alarmující, byla zpracována tato OZV, kterou se nařizuje provedení speciální deratizace na území města Havířova opakovaně ve třech termínech, a to v době od 20.10. do 20.11.2018, od 01.04. do 30.04.2019 a od 01.10. do 31.10.2019. Tímto opatřením by mělo dojít ke snížení výskytu škodlivých hlodavců na území města,“ vysvětlili úředníci.

Město ve své vyhlášce přímo nestanoví konkrétní objekty, kde se má deratizace provádět, odkazuje však na zákon o ochraně veřejného zdraví: „Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.“