Nový kotel bude první svého druhu v České republice a po jeho dokončení bude odstavena uhelná technologie na starší Teplárně ČSA. „Nové zařízení bude schopno kombinované výrobu tepla a elektrické energie v kogeneraci s vysokou účinností. Kromě multipalivového kotle o tepelném příkonu cca 70 MW je součástí záměru vybudování dvou horkovodních kotlů na zemní plyn pro dokrytí špičkových potřeb tepla a vytvoření zálohy,“ uvedl Marcel Vrátný, technický ředitel společnosti Veolia Energie ČR s tím, že záměr modernizace teplárny vstoupil do procesu posouzení vlivů na životní prostředí (EIA).

Vybudováním multipalivového kotle se skupina Veolia zároveň připravuje na omezení skládkování odpadů od roku 2024. Nová technologie totiž může k výrobě energie využít tzv. tuhé alternativní palivo, vyrobené z vytříděných komunálních a ostatních běžných odpadů, které už nebude možné recyklovat ani ukládat na skládky, a to až do výše 50 procent potřeby paliva technologie multipalivového kotle.

Projekt je součástí memoranda, které loni podepsali zástupci společnosti Veolia ČR společně s primátory Karviné a Havířova. Alternativní palivo v podobě směsného, již nevytříditelného odpadu se, se bude dovážet z třídírny, která vznikne v areálu Technických služeb Havířov. Dvě největší města v okrese vyprodukují ročně 24 200 tun směsného komunálního odpadu, k tomu 7,7 tuny velkoobjemového odpadu a 2,6 tuny tříděného odpadu vhodného k dalšímu zpracování.

Zahájení stavby multipalivového kotle se předpokládá v příštím roce a dokončení koncem roku 2022.

Ilustrační snímek.
Barbora je v nedohlednu. Kraj hledá jinou lokalitu