Lékaři stárnou a není dostatek mladých lékařů, kteří by je nahradili. To platí dvojnásob v případě odlehlejších měst a obcí v kraji, zejména na Bruntálsku.

Na otázky Deníku k tomuto tématu odpovídá Jiří Martinek, náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví.

Kde je nedostatek praktiků nejmarkantnější?

Počty praktických lékařů v okresech našeho kraje
(data z roku 2014)

Karviná 124
Frýdek-Místek 99
Ostrava 191
Nový Jičín 64
Bruntál 41
Opava 105

Zdroj: MSK

V Moravskoslezském kraji je oblast s nedostatečně zajištěnou primární péčí především okres Bruntál. To znamená město Bruntál a okolí, dále Vrbno pod Pradědem a okolí, Krnov a okolí, Rýmařov a okolí. V těchto oblastech je nedostatek lékařů a věkový průměr lékařů zde působících je 56 let. Stejný problém je ale i v Bohumíně a okolí.

Kde se může situace zhoršit už v blízké budoucnosti?

V následujících letech vidíme problém se zajištěním primární péče na území celého Moravskoslezského kraje, jelikož věkový průměr lékařů v celém kraji je nad 56 let a obměna mladšími lékaři je nedostatečná.

Jak se kraj snaží motivovat mladé lékaře?

Na základě těchto informací se Moravskoslezský kraj rozhodl podpořit vzdělávání praktických a dětských lékařů před získáním atestace. Ze svého rozpočtu vyčlenil jeden milion korun na proplacení školení a stáží všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Výše podpory na jeden projekt, který bude realizován v letošním roce, činí 70 tisíc korun. Touto snahou chceme přispět ke zlepšení dostupnosti primární péče.

Co se děje s pacienty, když lékař skončí a nemá náhradu?

Zdravotnická dokumentace je převzata krajským úřadem a uskladněna v jeho archivu, dokud si pacient nenajde nového lékaře. Při hledání nového lékaře by se měl obrátit především na svou zdravotní pojišťovnu.

Lékaře trápí obrovský nárůst administrativy
Krnovská lékařka Jana Škrlová má za sebou 40 let lékařské praxe. Začínala v roce 1976, celou dobu pracuje na stejném obvodu, takže zná několik generací svých pacientů. „O odchodu do důchodu jsem začala uvažovat v posledních dvou třech letech, a to zejména kvůli nárůstu administrativy a samozřejmě také kvůli věku," uvedla Jana Škrlová.

Za svou nástupkyni si vybrala snachu své přítelkyně, také lékařky, která dostudovala, má všeobecnou atestaci a zajímala se o práci. „Ordinuje dva dny v týdnu, protože má dvě malé děti, já pracuji dále na dohodu tři dny v týdnu. V tomto režimu bych chtěla pracovat, dokud mi bude hlava sloužit," plánuje lékařka.

Pokud by měla zhodnotit, co se na práci praktických lékařů změnilo od dob jejích začátků, jsou to zejména tři věci. „Práce praktických lékařů se stala velmi náročnou ze tří důvodů. Za prvé obrovský nárůst administrativy, za druhé vývoj tisíců nových léků a za třetí stárnutí populace. Krnov byl osídlen v roce 1945 až 1946 a tito jeho obyvatelé nyní mají osmdesát a více let a vyžadují zvýšenou péči," vysvětluje Jana Škrlová, která dochází za svými pacienty také do Domova pro seniory Krnov.

„Paní doktorka je vždy velmi příjemná a ochotná," pochválila lékařku pracovnice domova Jitka Vávrová. Pochvaly zaznívají také z internetových ohlasů. „MUDr. Škrlová se vzorně stará o moji maminku," ohodnotil péči lékařky na webových stránkách firmy.cz Jiří Gajdoš.

GABRIELA MATHIASOVÁ