Místostarostovi Pavlu Moravcovi (Krnovští patrioti) se minulý týden podařilo od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR získat vizualizace estakád, které budou součástí obchvatu Krnova. Přestože pochází z roku 2003, ŘSD je v uplynulých letech na informačních setkáních s občany Krnova nezveřejnilo.

„Nejdražší stavba od vzniku města, jeden z největších urbanistických zásahů v jeho více než osm set let trvající historii. A přesto jsme lidem dodnes nemohli ukázat, jak bude vypadat. Podotýkáme, že jsme se na tyto vizualizace explicitně ptali už v roce 2015 jak investora, tak projektanta na veřejné prezentaci v kině Mír. Všichni svorně tvrdili, že neexistují. Jak je možné, že vizualizace existují už řadu let a veřejnost se k nim dostává až dnes, bohužel neumíme odpovědět,“ komentovali objev vizualizací Krnovští patrioti.

Přestože obchvat je již ve výstavbě, občané neznají vizualizace křižovatek s Petrovickou nebo Hlubčickou ulicí, ani řešení podchodů, které zásadně ovlivní jejich životy.