Kabourková mimo jiné tvrdí, že má velmi dobrou znalost legislativy ČR. O zakázaném vylepování plakátu ale své volební spolupracovníky informovat nestačila. 

V sobotu se činili v centru Havířova, kde svou kandidátku vylepili na stěny domů, prodejen, elektroskříní nebo reklamní plochy spravované Městským kulturním střediskem Havířov. 

Lepili dokonce ve chvíli, kdy opodál projížděla autohlídka městské policie, před kterou se rychle skryli do auta, které bylo rovněž opatřeno podobiznou Kabourkové a navíc i logem skupiny Ortel.  

Je pravděpodobné, že volební štáb nebo i přímo Kabourková budou vyzváni k odstranění plakátů a případně i uhrazení škody, kterou černý výlep způsobil. 

Přestože Deník dal Kabourkové prostor, aby se k plakátům s její podobiznou vyjádřila, ta nejdříve na svém Facebooku vyzvala své příznivce, aby plakáty vylepovali jen tam, kde se to smí. 

FB Markéty Kabourkové.

Plakáty hyzdí města pravidelně

S nepovoleným vylepováním volebních ale i komerčních plakátů mají radnice dlouhodobé zkušenosti. 

„Plakáty, které někdo bez povolení lepí na naše plochy, buď přelepujeme či strháváme, nebo vyzýváme osoby, u kterých máme podezření, že jde o jejich plakáty, aby je odstranily, případně uhradily škodu, kterou způsobily přelepením řádně zaplacených reklam,“ řekla Deníku ředitelka MKS Yvona Dlábková.