Složení vrbenského týmu bylo následující: zdravotník Ladislav Jelínek, strojník Pavel Holý, hasič Jiří Kubis a velitel zásahu Lubomír Kováčik. Soutěž simulovala reálné podmínky při zásahové činnosti hasičů u dopravních nehod. Čtyřčlenná družstva se podle vylosovaného scénáře musely vypořádat s konkrétními situacemi, na které mohou při mimořádných událostech narazit.

“Scénáře na MČR jsou velmi náročné, odpovídají vysokým požadavkům soutěže. Náš scénář bylo auto s promáčklou střechou opřené o další auto. Tato situace byla složitá z důvodu náročné stabilizace vozidla, bylo na pneumatikách. Pokud není auto stabilní, nemohu pustit zdravotníka dovnitř, což je priorita. Každý pohyb auta může způsobit bolest raněnému. Improvizovali jsme, protože levá strana vozu byla vysoko. Vysypali jsme bednu s vázacími potřebami a tu jsme použili jako stupínek pro strojníka, aby se dostal dovnitř. Rozhodčí byli lidští, apelovali na to, aby se ze soutěže zbytečně nedělalo divadlo, čili žádná zbytečná gesta, nadbytečná hlášení apod. Nikdy nemáme figuríny, učíme se vždy s živým člověkem. Při vyprošťování se nejdříve zaměřím na průzkum, tj. kolik je v autě osob, pak zjišťuji riziko (požár, kapalin, samovolný pohyb, zatarasujeme cestu), poté následuje stabilizace. Vozidlo poté opatrně rozstříháme a pustíme zdravotníka k uvízlé osobě. Při stříhání karoserie dáváme vždy pozor na airbagy, mohou zúčastněným smrtelně ublížit. Jedním z nástrojů, které při práci používáme, je hydraulický stříhací nástroj. Nikdy nejezdíme ve stejné sestavě, s kluky byla výborná spolupráce,“ řekl velitel zásahu Lubomír Kováčik.

Novodobá historie vyprošťování u dopravních nehod začíná před 25 lety, kdy se zvětšil nárůst dopravních nehod (DN) a hasiči museli postupně zlepšovat své schopnosti při vyprošťování zraněných. První soutěž tohoto typu se pořádala v Brně za účasti profesionálních hasičů. V rámci spolupráce profesionálních a dobrovolných hasičů se u všech typů dopravních nehod provedla předurčenost vybraných JSDHO pro řešení dopravních nehod. Sjednotil se společný výcvik, odborná příprava a před cca 10 lety bylo rozhodnuto, že se bude pořádat systém soutěží i pro dobrovolné hasiče.

„Když přijdou nové trendy, musí se stanovit technika školení, taktika vedení zásahu a podmínky pro výcvik a ověření teorie v praxi. Toto vše se promítlo do oblasti řešení DN, tyto soutěže vznikly jako jedna z nejvyšším forem výcviku hasičů. Předávají se v nich zkušenosti postupu s ohledem na technický vývoj vozidel. Zpravidla se organizují postupové soutěže na úrovni okresu a krajů, které vyústí v MČR. Systém je nastaven tak, že jeden rok se pořádá soutěž pro profesionální hasiče a druhý rok pro dobrovolné. V soutěži se zaměřujeme na technické vyproštění živých figurantů za situace, kdy se předpokládá, že zraněný má poškozenou páteř, problémy s dýcháním, případně je v bezvědomí. Hodnotíme 3 základní oblasti: taktiku provedení zásahu (spolupráci týmu, řešení situace), techniku provedení zásahu (znalost použití speciálních nástrojů), a poskytnutí předlékařské zdravotní pomoci (provedení života zachraňujících úkonů a stabilizace zraněného). Vraky vozidel jsou dle požadovaných scénářů, jichž je zhruba 60, dopředu odpovídajícím způsobem nabourány. Umístí se do nich živí figuranti, kteří věrohodně napodobí dané zranění. Časový limit pro provedení zásahu je 20 minut s tím, že je kladen důraz na provedení kvality záchranných prací,“ vysvětlil rozhodčí soutěže Martin Žaitlík

Dobrovolní hasiči z Vrbna pod Pradědem reprezentovali Moravskoslezský kraj v celorepublikové soutěži ve vyprošťování  osob z vraku auta. Foto: Andrea MartínkováZdroj: Deník / Andrea MartínkováDobrovolní hasiči z Vrbna pod Pradědem reprezentovali Moravskoslezský kraj v celorepublikové soutěži ve vyprošťování osob z vraku auta. Foto: Andrea MartínkováAutor: Deník / Andrea Martínková

„Město Vrbno pod Pradědem je velice pyšné na to, že se vrbenský tým hasičů dostal do této celostátní prestižní soutěže. Vylosovali si velmi složitou modelovou situaci. Zvládli ji velice dobře a tímto jim děkujeme za reprezentaci města a přejeme jim do další práce mnoho štěstí a úspěchů,“ vyjádřil se starosta Města Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec.

Ve stejném duchu hovořila i místostarostka Iveta Pešatová, která se radovala z velkého úspěchu vrbenských chlapců, páté místo znamená velký úspěch. Rovněž jim popřála mnoho štěstí a sil do dalších soutěží. Soutěžní výkony bilancoval i velitel hasičů Ondřej Chalupa, který se ztotožňuje s vyjádřením zastupitelů města a zároveň dodává, že dosažený výsledek svědčí o kvalitě vrbenských hasičů, kteří dokáží poskytnout kvalitní práci při dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech.

V soutěži se na čtvrtém místě umístili hasiči z JSDHO ve Skalné, třetí místo obsadila JSDHO z Rumburku, druhá příčka patří hasičům z JSDHO ve Zbirohu a vítězství si odnesli hasiči z JSDHO v Březové nad Svitavou.

Kromě soutěže byl připraven bohatý doprovodný program, k vidění byla hasičská a zásahová technika. K dispozici byl hasičský speciál auto Titan z HZS v Hlučíně, auto Hyundai Tucson s názornou demonstrací prvků aktivní a pasivní bezpečnosti, trenažér společnosti BESIP, prohlídka AUDI e-tronu a protiúderový komplet a další.

„Počasí se nám nevydařilo, ale i přesto přišla spousta návštěvníků, které soutěž i doprovodný program velice zaujaly, “ uzavřela Lucie Balážová, tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje.

Andrea Martínková