Když se památkáři v Krnově poprvé dostali na obhlídku vyhořelé Karnoly, čekal je důležitý úkol. Měli posoudit, zda je možné zachránit historické vzorkovníky látek. Bez nich by asi už nemělo smysl dál pokračovat v projektu přestavby Karnoly na muzeum textilnictví.

Památkáři objevili přímo v centru požáru kapsy, kde se dochovaly dokumenty jako zázrakem téměř bez poškození. Tento zajímavý jev si vysvětlují tím, že kvůli špatnému přístupu vzduchu zde nejspíš byl o něco nižší žár. Ukázalo se, že většinu vzorkovníků a dokumentů Karnoly restaurátoři dokážou zachránit. Největší štěstí měly samozřejmě vzorkovníky, které v době požáru byly mimo Karnolu.

„K záchraně archivu Karnoly přispělo i to, že některé exponáty byly uložené ve státním archivu nebo zapůjčené na výstavu v synagoze. Nějaké zápůjčky má i Národní technické muzeum, takže expozice o vývoji textilnictví bude z čeho doplnit. Spousta bývalých Karnoláků má v rodinných archivech cennosti a věřím, že je věnují muzeu textilnictví,“ uvedl s nadějí ředitel ostravské pobočky Národního památkového úřadu NPÚ Michal Zezula v únoru po obhlídce spáleniště.

A nemýlil se. Na krnovskou radnici nedávno přišla paní Emília Zemanová a přinesla s sebou tři dezénové knihy z let 1909 až 1911. Tyto vzorkovníky využívala k výuce Odborná škola tkalcovská v Rýmařově. Před mnoha lety je našla v bedně v zahradním domku, který koupili s manželem společně se zahrádkou.

Protože jako vyučená tkadlena pracovala v Karnole, moc dobře věděla, jakou má takový unikát historickou cenu. Knihy nevyhodila, ale uschovala je na dobu, až o ně projeví zájem nějaký historik nebo odborník na textilnictví. Po požáru Karnoly se rozhodla darovat knihy s nalepenými vzorky látek městu Krnov.

„Dezénové knihy budou předány Městskému muzeu v Krnově a pravděpodobně se stanou součástí expozice textilnictví v připravovaném muzeu, které má v Karnole vzniknout. Nemáte doma podobné poklady také?,“ komentovala tuto událost mluvčí krnovské radnice Dita Círová.