Investorem má být krajský úřad, který chce objekt převzít od státu, tedy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Zatímco jedna část komplexu slouží už několik let úřadu práce, středový trakt a křídlo blíže k ulici 17. listopadu by mohla být přestavěna na domov seniorů. Objekt kraj získá výměnou za budovu Integrovaného bezpečnostního centra v Českém Těšíně.

MINULOST. Fotografie zachycuje hornické učiliště z ulice 17. listopadu ve druhé polovině 70. let 20. století. Zdroj: Archiv

Ulice 40. výročí KSČ kolem roku 1965.Zdroj: Archiv

Fotografické porovnání historie s přítomností

„Nemovité věci tvořící areál bývalého učiliště v Junácké ulici a přilehlé pozemky chce Moravskoslezský kraj získat v rámci chystané velké směny majetků mezi krajem a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje. Podstatou chystané majetkoprávní operace je směna nemovitostí tvořící Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně ve vlastnictví kraje za nemovité věci v různých lokalitách kraje (Havířov, Ostrava, Třinec, Český Těšín) ve vlastnictví ČR a hospodaření HZS MSK, resp. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ sdělila ze kraj mluvčí Miroslava Chlebounová.

Potvrdila také záměr kraje přestavět objekt na domov seniorů.

Historie budov v regionu

„Areál by kraj zrekonstruoval a využil pro potřeby sociálních služeb, kdy je v záměru vybudovat pobytové sociální služby, a to domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, v souhrnné kapacitě cca 100 lůžek, kdy cílovou skupinou by měly být osoby v seniorském věku a osoby s demencí,“ dodala.

Ruku k dílu chce přiložit i město, které u domova postaví parkoviště.

„Na projektu by se částečně podílelo i statutární město Havířov, které by v této lokalitě rádo vytvořilo parkovací místa pro veřejnost. Kraj nechá vypracovat architektonickou studii, aby zjistil možnosti využití území a areálu a také předpokládané náklady na realizaci stavby. Nabytí nemovitostí v rámci směny se předpokládá nejdříve na jaře 2020. Poté bude řešen konkrétní projekt a jeho financování včetně možností získání prostředků z fondů EU,“ doplnila informace mluvčí Chlebounová.