"Metoda parciální sekvenace odhalila britskou variantu viru u více než poloviny pozitivně testovaných vzorků v Moravskoslezském kraji. V posledním týdnu je v kraji podíl vzorků s britskou mutací koronaviru na celkovému počtu pozitivních nálezů stabilně nadpoloviční," informoval mluvčí zdravotního ústavu Michal Pistolas.

Ve všech případech lze podle jeho slov téměř s jistotou potvrdit přítomnost britské varianty SARS-CoV-2. V úterý 16. a ve středu 17. února šlo dokonce o 65 procentní zastoupení.

"Většina vzorků je v laboratoři Zdravotního ústavu vyšetřena metodou parciální sekvenace, která cílí na mutace ve Spike proteinu viru, typické pro tzv. britskou variantu SARS-CoV-2. Spike protein virus používá pro odemknutí napadené buňky, což mu pravděpodobně umožňuje šířit se snadněji," pokračuje Pistolas s tím, že s více než 95% pravděpodobností je možné tento typ viru při testování odlišit.

„Na základě současných dat získaných současně z jiných krajů lze považovat i takto zjištěné případy za prakticky doložené”, říká ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Eduard Ježo a dodává: „Řadu vzorků jsme detekovali zpětně, nejstarší už 7. prosince. Za celý leden jsme odeslali ke konfirmaci a získání stoprocentní jistoty průřez několika desítkami vzorků. Nicméně vysoce suspektní vzorky z jiných krajů, otestované sekvenací v Národní referenční laboratoři v Praze, potvrdily správnost a přesnost metody, kterou u nás používáme.”

K TÉMATU

Pro sledování šíření britské mutace i dalších variant SARS-CoV-2 je nejvhodnější celogenomové sekvenování doprovázené dobře nastaveným systémem monitoringu napříč celou republikou. Jde o vysoce sofistikovanou a poměrně náročnou metodu, která vyžaduje specializovanou laboratoř s odpovídajícími zkušenostmi a validovanými postupy. Není to běžná metodika, kterou by měla k dispozici každá rutinní laboratoř.

Termín testování je nutné si rezervovat předem

Až 1 500 osob denně jsou schopny otestovat odběrové týmy v Covid centru Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). Zájemci si ale musí datum a čas odběru rezervovat prostřednictvím národního objednávkového systému RESERVATIC dopředu. Od 1. února 2021 platí tato povinnosti i pro ty, kteří mají k testu metodou PCR indikaci od praktického lékaře nebo hygienické stanice.

"Národní systém slouží ve FN Ostrava k objednání všech testů na přítomnost koronaviru, které nemocnice provádí. Rezervační systém na následující den je pro všechny typy testování otevřen až do půlnoci. Prostřednictvím registračního kalendáře RESERVATIC je nutné se přihlásit nejen k provedení dobrovolného antigenního testu, ale také PCR testu, který indikuje lékař anebo si jej zájemce hradí sám," popisuje mluvčí FNO Petra Petlachová.

Nově i vícejazyčné potvrzení

FN Ostrava nově vystavuje na vyžádání u antigenního i lékařem indikovaného PCR testu vícejazyčné potvrzení o výsledku testu. V případě antigenního testu jej zájemce obdrží ihned a v případě indikovaného PCR testu je vyzvednutí obdobné, jako v případě PCR vyšetření samoplátců. Zájemce si ho vyzvedne druhý den po otestování po 16 hodině na Informacích FN Ostrava u vstupu do lůžkového monobloku.

„Žádáme všechny zájemce o testování, aby tuto povinnost dodržovali. V poslední době dochází do COVID CENTRA značné množství lidí, kteří se předem neregistrovali a způsobují tak problémy hlavně lidem, kteří svou povinnost splnili,“ uvedl Ing. Patrik Kapias, MBA, koordinátor registrace žadatelů o testování ve FN Ostrava a připojil ještě jedno důležité upozornění: „Rezervace musí být vytvořena pro každou osobu samostatně, a to jak pro PCR test, tak pro antigenní test.“