Vlakové spojení s letištěm. Projekt, o jehož užitečnosti se vedou časté polemiky, by se měl začít realizovat na začátku příštího roku. Tři kilometry dlouhý kolejový úsek ze Sedlnice k mošnovské letištní hale by měla realizovat stavební firma Eurovia. Cenu za svou práci včetně vybudování terminálu vyčíslila na 438 milionů korun bez daně.

Nižší nabídky byly dvě

Původní odhad Moravskoslezského kraje byl, že zakázka přijde na tři čtvrtě miliardy korun, takže vítězná firma se dostala znatelně pod tuto sumu. V čem je tedy problém? Že její nabídka ve výběrovém řízení nebyla nejlevnější, ale až třetí v pořadí.

Ještě nižší částku nabídli dva jiní zájemci. Druhá v pořadí byla společnost Chládek a Tintěra Litoměřice, a první místo podle ceny obsadilo v soutěži vypsané krajem na začátku tohoto roku sdružení firem Viamont DSP a Strabag, a sice 428 milionů.

„Nejprve nás čekaly klasické patálie, které s takovými soutěžemi vždy souvisejí museli jsme doplnit pár věcí, což jsme udělali a postoupili do druhého kola. Z něj nás ale kraj vyloučil. Důvod, který k tomu měl, je ale podle nás velmi účelový. Vidím v tom spíš boj o zajímavou zakázku, který nemusí být úplně čistý," řekl Deníku Svatopluk Novák, ředitel oblasti Jih ve společnosti Strabag.

Chybějící razítko

Důvodem k vyloučení firmy s nejlepší cenou podle něj bylo to, že dodala požadovaný dokument o pojištění v originále v anglickém jazyce spolu s českým překladem. U překladu ale omylem zapomněla přiložit poslední stranu s ověřovacím razítkem.

„Byla to naše chyba, ale z anglického originálu bylo jasné, že máme pojištění v pořádku. Kdyby chtěl kraj ušetřit, mohl nás požádat, ať tu jednu stranu dodáme," konstatoval dále Novák.

Banální administrativní chyba neměla vyloučit uchazeče s nejnižší nabízenou cenou ani podle Petra Ondráška, obchodního ředitele oblasti Morava ve společnosti Viamont DSP.

 „Kdyby měl kraj zájem o to ušetřit deset milionů korun z veřejných prostředků, za něž by se dala opravit třeba nějaká škola nebo cesta, vyžádal by si doložení chybějící poslední strany dokumentu s ověřovacím razítkem. Z toho, co jsme doložili, mu navíc muselo být jasné, že je Strabag pojištěný," doplnil Ondrášek s tím, že sdružení obou firem se s problémem obrátilo na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Stavba potrvá dvacet měsíců

Tam ale zatím neuspělo. ÚOHS už v těchto dnech firmám i kraji doručil své rozhodnutí, podle kterého se Moravskoslezský kraj ničeho nezákonného nedopustil, protože vyloučil firmy, které zkrátka nesplnily zadávací podmínky.

Za oprávněností svého kroku si tak nadále stojí i krajský úřad. „Zadavatel zakázky uchazeče vyzval k doplnění dokladů, ten je i přesto řádně nedoplnil, proto byl v souladu se zákonem vyloučen. Správnost našeho postupu jako zadavatele potvrdil v prvostupňovém rozhodnutí i ÚOHS," vyjádřila se k tématu mluvčí krajského úřadu Šárka Vlčková.

Stavba železnice by podle jejích dalších slov měla začít v lednu příštího roku. Realizace projektu potrvá včetně šestiměsíčního zkušebního provozu dvacet měsíců a celkově včetně dalších potřebných nákladů přijde na 582 milionů korun s daní. Pětaosmdesát procent této částky má pokrýt evropská dotace.

Kraj: Smlouvu s Eurovií lze uzavřít už nyní

Strabag s firmou Viamont DSP ale ještě neházejí flintu do žita. „Budeme pokračovat v úsilí, abychom tuto zakázku získali. Podáme teď na ÚOHS žádost o rozklad rozhodnutí, pak ještě zvážíme možnost soudního sporu. Vypadá to, jako by se naše drobná chyba hodila k tomu, aby byla zakázka přiklepnuta někomu jinému," vyjádřil se ještě Petr Ondrášek.

Šárka Vlčková k těmto plánovaným krokům sdělila, že podle platných zákonů už nebudou mít vliv na to, aby kraj mezitím neuzavřel smlouvu s Eurovií. „Smlouvu lze uzavřít už nyní, neboť uplynula lhůta 45 dní od podání námitek na ÚOHS, nicméně dokumentace k veřejné zakázce je dosud na kontrole u poskytovatele dotace," dodala Vlčková.

Kolejové napojení letiště v řeči peněz

Stavební firma Eurovia, která má realizovat zakázku vypsanou Moravskoslezským krajem, položí jednokolejnou trať ze Sedlnice až k odletové hale v Mošnově. Délka trati je bezmála tři kilometry a součástí zakázky vysoutěžené za bezmála 438 milionů korun bez daně (daň částku navýší o 88 milionů korun pozn. redakce) je i její elektrifikace a stavba přestupního terminálu u letiště. Včetně všech dalších nákladů má kraj s využitím evropských dotací zaplatit za tento projekt 582 milionů korun s daní, dotace má být ve výši 85 procent z této částky. Bezmála šedesát milionů korun tak půjde ještě na celkovou projektovou přípravu, výběrová řízení zajišťovaná externím dodavatelem, výkupy pozemků pro realizaci, přeložku vysokého napětí či na mzdové výdaje projektového týmu.

Jaké budou přínosy železničního spojení s letištěm?

„Hlavním přínosem železničního spojení letiště je unikátní propojení letecké, silniční a železniční dopravy v jednom místě ve vazbách regionálních i nadregionálních," říká Šárka Vlčková, mluvčí moravskoslezského krajského úřadu. Efekty tohoto propojení podle ní pocítí průmyslové podniky, logistické firmy, ale i turisté, kteří míří do regionu za památkami, sportem či lázeňstvím. „Cestující využívající leteckou přepravu se budou moci dopravit na nebo z letiště přímo k odletovému nebo příletovému terminálu prostřednictvím pravidelných a častých vlakových spojení z železničních stanic Ostrava-Svinov nebo Studénka nad Odrou, které mají přípoje na rychlíkové spoje do celé republiky nebo blízkých sídel v Polsku nebo Slovensku," dodává mluvčí Vlčková.