Chovná sezóna u orlosupů bradatých v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava se v letošním roce příliš nevydařila, přesto se chovatelé radují z úspěchu. Zprávy o třech mladých orlosupech, kteří se v Ostravě vylíhli v minulých letech a následně byli vypuštěni do přírody na různých lokalitách v jižní Evropě, jsou velmi povzbudivé. Postupně dospěli a začali se zapojovat do reprodukce. Obnova volně žijící evropské populace je tak na dobré cestě. 

Podívejte se na video ostravských orlosupů ve volné přírodě

Zdroj: Youtube

Zoo Ostrava je do úspěšného mezinárodního projektu na záchranu orlosupů bradatých zapojena od roku 2009. V rámci něj doposud zdarma poskytla 15 přirozeně odchovaných mláďat pro vypuštění do volné přírody na vybraných lokalitách jižní Evropy. Čtrnáct mláďat se vylíhlo v Ostravě a většina z nich byla v zoo také úspěšně odchována, několik bylo převezeno k adopci náhradním orlosupím pěstounům (v partnerských zoo či chovných stanicích).

Jedno mládě bylo naopak do Ostravy dovezeno k adopci (jeden z níže uvedených orlosupů). Podrobnosti o všech vypuštěných orlosupech najdete zde. Tři jedinci (samci) vypuštění v letech 2014 a 2015 dospěli a byli pozorováni, jak si začínají hledat partnerky. U jednoho z nich bylo dokonce zaznamenáno už i páření. 

K TÉMATU

Dobré zprávy z celé Evropy

Dobrá zpráva z Andalusie (Španělsko)

Repatriační projekt pro orlosupy bradaté, který probíhá ve španělské Andalusii pod vedením tamní specializované chovatelské stanice pro orlosupy, hlásí skvělé zprávy. Prvním mládětem vylíhnutým ve volné přírodě po více než 30 letech od posledního zaznamenaného hnízdění v této oblasti je pětiletá samice, jejíž rodiče jsou oba ptáci vypuštění v rámci repatriačního projektu. Nyní byla pozorována při páření, společném letu a rozbíjení kostí s šestiletým samcem. Toho se podařilo identifikovat jako samce pocházejícího ze Zoo Ostrava, který se vylíhl jednomu z tamních dvou párů orlosupů v roce 2014. Nakonec ale nebyl shodou okolností odchován svými rodiči, ale po několikadenním rozkrmení chovateli převezen v rámci mezinárodní spolupráce na ochraně tohoto druhu do Zoo Vídeň a zde adoptován zkušeným párem orlosupů. Vídeňští kolegové jej před vylétnutím z hnízda ve stáří tří měsíců převezli na vypouštěcí lokalitu v Andalusii.

Vynášení orlosupů při vypouštění do přírody.Zdroj: Zoo Ostrava

Dobrá zpráva z Přímořských Alp (Itálie)

Výborné zprávy hlásí také italský Přírodní park Přímořské Alpy (Alpi Marittime), kde již druhým rokem kolegové z terénu pozorují v páru se samicí jiného samce orlosupa bradatého, který byl identifikován jako samec vylíhnutý v roce 2015 ve španělské chovné stanici Valcallent. Tamní náhradní rodiče jej nepřijali, proto se hledal jiný pár. Vybrán byl nakonec ostravský, který o svou snůšku přišel. Jednalo se tehdy o první adopci ostravského páru a proběhla úspěšně. Mládě bylo oběma náhradními rodiči přijato a odchováno. Jako tříměsíční byl samec převezen na vypouštěcí lokalitu v Alpi Marittime.

Dobrá zpráva z Hohe Tauern (Rakousko)

Do třetice hlásí úspěch také Národní park Hohe Tauern (Vysoké Taury), kde je sledován samec orlosupa bradatého vypuštěný v roce 2015. I tento má původ v Zoo Ostrava, kde byl přirozeně  odchován rodičovským párem. Zkraje letošního roku sice odletěl do oblasti kolem Mont Blancu, ale v květnu se opět vrátil do Rakouska a jako domovskou oblast si vybral okolí Heiligenblut. Mladý orlosup je opatřen satelitní vysílačkou, takže je jeho pohyb dokumentován velmi podrobně (viz webové stránky parku). Dokonce to vypadá, že se pokouší o vytvoření páru se samicí. Kdo je jeho partnerka, se zatím pracovníkům parku nepodařilo zjistit.

K TÉMATU

Tento projekt je jedním z nejúspěšnějších návratů do volné přírody. Naplňuje hlavní cíl moderních zoologických zahrad, tj. přispět k zachování biologické rozmanitosti, a zároveň představuje konkrétní nápravu škod způsobených přírodě lidskou činností. Stojí za ním ohromné více než 40leté úsilí a spolupráce specializovaných chovatelských stanic a zoologických zahrad s terénními pracovníky a správami chráněných území po celé Evropě.