Za veřejné finance z krajské kasy vznikne po úpravě půdního prostoru další třída mateřské školy ve Větřkovicích. Staré Těchanovice vybudují místa pro odpočinek a rekreaci včetně dřevěných finských venkovních saun. Obec Radkov a město Budišov nad Budišovkou získaly dotace na rekonstrukce svých obecních budov.

Moravskoslezský kraj dotacemi přispívá na rekonstrukce nebo výstavbu škol, sportovišť, kulturních center nebo třeba zdravotnických zařízení a podporuje vznik lokálních podnikatelských zón. O krajskou dotaci letos požádalo šestnáct obcí, které potřebují na své projekty více než pětatřicet milionů korun. Každá obec může získat maximálně tři miliony korun.

„Vzhledem k alokaci programu, která se pohybuje okolo pětadvaceti milionů korun, jsme bohužel nemohli vyhovět všem žadatelům. Museli jsme pečlivě vybírat, což bylo velmi těžké a proto se budeme v nejbližší době snažit program finančně posílit,“ slibuje náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková.

Projekty obcí do tisíce obyvatel jsou finančně podpořeny osmdesáti procenty uznatelných nákladů a na projekty obcí nad tisíc obyvatel se kraj bude spolupodílet sedmdesáti procenty. Snahou je vytvořit podmínky k životu, aby se lidé nestěhovali do větších měst.

„Znevýhodněné oblasti našeho regionu podporujeme od roku 2017 a program vznikl na základě diskusí se starosty. Kraj už přispěl na desítky projektů, které pomáhají zkvalitnit životní úroveň obyvatel, podporují cestovní ruch nebo komunitní život,“ říká Šárka Šimoňáková.