Tento ústav je též součástí opavské věznice, která v něm nyní v rámci intervenčních programů, financovaných z Norských fondů, dokončila rozsáhlou rekonstrukci terapeutického pracoviště. Úpravy byly zahájeny počátkem minulého roku se záměrem přizpůsobit prostory k využití programu Motivátor. Ten vznikl před téměř dvaceti lety v Norsku a v Česku jsou do něj zapojené Vazební věznice Praha-Ruzyně, Věznice Plzeň i Rapotice a Ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava.


Hlavním účelem tohoto programu je motivovat vhodné chovance detence k aktivnímu zapojení a cílem je změna rizikových postojů, hodnot, vzorců myšlení a chování směrem k sociálně žádoucím formám.

Opavští policisté odhalili zloděje ze Stěbořic po téměř devíti měsících.
Zloděj ve Stěbořicích bral vše, co mu přišlo pod ruku – jídlo i nářadí

Pro naplnění takového úkolu absolvovali čtyři odborní pracovníci s vedoucím psychologem vězeňské služby dlouhodobou stáž přímo v norském Oslu, kde pro následnou praxi čerpali cenné poznatky a zkušenosti.

Realizované úpravy prostor zohledňují veškeré požadavky na zvyšující se počet chovanců ve výkonu zabezpečovací detence. Vzhledem k jejich dlouhodobému umístění a poměrně malé obměně stavu je nezbytné rozšiřovat množství a podobu aktivit, a současně zlepšovat jejich úroveň nejen po odborné a obsahové stránce, ale také ve vztahu k materiálovému a prostorovému vybavení.

Během rekonstrukce došlo k úpravám členění, podlah, stěn i stropů a výměně elektrorozvodů včetně osvětlení. Jednotlivé místnosti jsou vybaveny zařízením dle účelu využívání – pro rukodělné a výtvarné aktivity, k relaxaci, terapii, sportovní vyžití a pro zajištění jednotlivých částí programu Motivátor. 

Opavský ústav začal svůj úkol plnit v objektu mužské věznice v Krnovské ulici v únoru roku 2013 po přemístění mladistvých odsouzených. Prvními nedobrovolnými obyvateli opavského ústavu detence byli chovanci, přemístění sem z brněnského detenčního ústavu. 

Městská policie bude objasňovat nástrahy internetu.
Znají vaše děti nástrahy internetu? Strážníci realizují projekt #onlineMPO

V současnosti je jeho kapacita padesáti míst zcela naplněna. Komplexní zacházení a výchovné působení na osoby, umístěné ve výkonu zabezpečovací detence, včetně odborného, obsahového, technického a organizačního zajištění je plně v kompetenci oddělení výkonu zabezpečovací detence a zdravotnického střediska.

Společným úkolem je zabezpečit pachatele trestné činnosti, u kterých nelze očekávat, že by soudem uložené ochranné léčení vzhledem k povaze jejich duševní poruchy a možnostem působení na ně účinně vedlo k ochraně společnosti.