„Policista bez váhání usoudil, že se podoba předkládajícího cizince neshoduje s podobenkou v cestovním pase a následně ho zajistil.

Až sejmutím otisků prstů a jejich následným porovnáním v systému daktyloskopovaných osob byla zjištěna jeho pravá totožnost,“ uvedl vedoucí inspektorátu opavské cizinecké policie Aleš Bronczek s tím, že cizinecká policie pravidelně provádí kontroly řidičských průkazů cizích státních příslušníků v depozitech odborů dopravy městských úřadů.

„Cizinci, kteří v Česku pobývají déle než rok, mají povinnost vyměnit si svůj řidičský průkaz za český. Při těchto kontrolách policisté zajistili v průběhu prvního pololetí letošního roku sedm padělků těchto průkazů. Ve čtyřech případech se jednalo o řidičské průkazy Ukrajiny, které předložili státní příslušníci Německa a České republiky.

Zbývající tři byly řidičské průkazy Albánie a Jugoslávie,“ pokračuje Bronczek. Zjištěné skutečnosti podle jeho slov nasvědčují tomu, že se může jednat o trestné činy padělání a pozměňování veřejné listiny.

„S cizinci byly zahájeny úkony v trestním řízení. Všem hrozí trest odnětí svobody až na dva roky nebo peněžitý trest. V současné době je situace taková, že úředníci na městských úřadech a magistrátech nejsou zpravidla vybaveni technikou a srovnávacím materiálem na odhalování padělaných dokladů,“ řekl.

Jak potvrdil, cizinecká policie disponuje specialisty na tuto problematiku, technickým vybavením, srovnávacím materiálem a nejnovějšími informacemi z této problematiky jak ze svých zdrojů, tak od zahraničních kolegů.

„Na našem inspektorátu je vyčleněn pětičlenný tým policistů, který se specializuje na odhalování pozměněných, padělaných a zneužívaných dokladů a veřejných listin. Tito policisté procházejí pravidelně speciálními kurzy, jsou seznamováni s nejnovějšími trendy a úzce spolupracují s pracovníky odboru kriminalistické techniky a expertiz,“ podotkl a dodal:

„Do této činnosti zapojujeme speciálně vybavené vozidlo, takzvaný Schengenbus, který disponuje veškerou dostupnou technikou umožňující kontrolu pravosti dokladů.“